fbpx
  Posts Tagged :

  เปิดบริษัทประเทศจีน

  Start a business in China

  8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ (ตอนที่ 2)

  768 576 admin

  สร้างแผนธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนแผนธุรกิจอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว แผนธุรกิจของคุณควรรวมถึง ที่ตั้งของธุรกิจ…

  read more
  China Company Registration

  8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ประเทศจีน (ตอนที่ 1)

  960 588 admin

  เลือกที่ตั้งของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ตรงไหน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโต…

  read more

  การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

  993 663 admin

  การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน  ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้ตลาดการลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลก ดังนั้นด้วยโอกาสใหม่ของจีนที่ขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจ จึงเป็นแรงเสริมอันสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนของนักลงทุนและบริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ   …

  read more

  หลักคิดสำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ

  994 663 admin

  หลักคิด 7 ข้อ สำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ ก่อนอื่นทีมผู้บริหารระดับสูงต้องลองใช้เวลา…

  read more

  รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้

  968 726 admin

  รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เนื่องจากมีประชากรมากกว่า…

  read more
  china company registration inlps

  การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีน สำหรับนักธุรกิจชาวไทย

  553 311 admin

  การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือเข้าสู่ตลาด Growing market เพราะจีนเป็นตลาดที่เป็นภาคการผลิตที่แท้จริง…

  read more
  China Company Registration Inlps

  เริ่มต้นทำธุรกิจในจีน : เมื่อเลือกที่จะทำธุรกิจแบบ FICE/WFOE โมเดล

  480 360 admin

  การลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ ย่อมต้องรู้จักโมเดล FICE อยู่แล้ว ซึ่ง…

  read more
  China Company Registration Inlps

  สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนในจีน

  840 350 admin

  การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ มีหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการทำธุรกิจ หรือกฎหมายธุรกิจเองก็ดี เพื่อให้การทำธุรกิจออกมาราบรื่นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการค้า…

  read more
  China Company Registration Inlps

  ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา

  640 420 admin

  ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา…

  read more
  China Company Registration Inlps

  เปิดบริษัทในจีน ทางเลือกของนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนต่างชาติ

  730 444 admin

  นักลงทุนต่างชาติ เริ่มหันมามองการลงทุนที่ประเทศจีนมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ มีความทันสมัยของกฎระเบียบในประเทศจีน ทั้งยังความสะดวกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ…

  read more