China Company Registration Inlps

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนในจีน

840 350 admin

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ มีหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการทำธุรกิจ หรือกฎหมายธุรกิจเองก็ดี เพื่อให้การทำธุรกิจออกมาราบรื่นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการค้า

นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจคือ ในด้านการเงิน เช่น ทุนชำระหรือทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ รวมถึงจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนในจีนเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดในเชิงเทคนิคที่ซับซ้อน มาดูกันว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าไปลงทุนในจีนมีอะไรบ้าง

 

1.การจัดตั้งธุรกิจในจีนมีหลายรูปแบบ

เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับการเลือกช่องทางหรือรูปแบบที่เข้าไปลงทุน โดยผู้ประกอบการจะต้องหาข้อมูลรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง โดยนักลงทุนต่างชาติ สามารถเลือกจดทะเบียนธุรกิจในจีน ดังนี้

  • กิจการประเภทชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (WFOE)
  • กิจการร่วมทุน (JV)
  • สำนักตัวแทน (RO)
  • วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างชาติ (FIPE)

อย่างไรก็ตามรูปแบบการลงทุนดังกล่าว มีผลต่อโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

2.มีขอบเขตธุรกิจที่ชัดเจน  

กฎหมายธุรกิจของจีนมีความเข้มงวด ผู้ประกอบการจึงต้องมีขอบเขตธุรกิจที่ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องดำเนินธุรกิจในขอบเขตหรือตามประเภทเท่านั้น ซึ่งหากไม่ทำตามกฎข้อบังคับ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตรวจสอบว่ามีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายธุรกิจจีนและตามที่ทางการระบุหรือไม่

ทั้งนี้จะสังเกตว่านอกจากจีนจะออกกฎการจัดตั้งธุรกิจอย่างรัดกุม อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในขอบเขตธุรกิจที่ระบุไว้เท่านั้น อีกแง่หนึ่งเป็นการประหยัดเวลาของผู้ประกอบด้วย เพราะฉะนั้นลำดับแรกต้องตั้งขอบเขตธุรกิตให้ชัดเจนก่อน อย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจหากยังคลุมเครือ หรือไม่เข้าใจกฎ

 

3.เลือกสถานที่ตั้งธุรกิจที่ใช่!

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แม้ว่าจีนจะยกเลิกภาษีอัตราต่างกัน (Preferential Tax) ซึ่งเป็นภาษีที่กำหนดและเก็บอัตราภาษีต่างกัน สำหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งมาจากแหล่งที่ต่างกัน สิทธิพิเศษที่ให้แก่บางประเทศเป็นการเฉพาะเท่านั้น

แต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือ ทางการจีนยังมีการคำนวณภาษีอัตราต่างกันให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เช่น การคำนวณภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องเลือกสถานที่ลงทุนให้ถูก เพื่อประหยัดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

 

4.ต้องรู้กฎเกณฑ์เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น  

การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ นอกจากการขยายธุรกิจให้เติบโตแล้ว การดูแลสิทธิประโยชน์พนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำควบคู่กันไป โดยในปี 2550 จีนออกสัญญาแรงงาน ฉบับปรับปรุง โดยลดปัญหาสัญญาจ้างแรงงานหรือความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้น

ดังนั้นหากติดตามกฎหมายที่อัพเดตใหม่ จะช่วยประหยัดต้นทุน ขณะเดียวกันก็จะเป็นนายจ้างที่ดีในสายตาลูกจ้างของคุณได้ นอกจากนี้หากร่างสัญญาผิดหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการพนักงาน จะส่งผลกับงบการเงินของบริษัทด้วยเช่นกัน เพราะสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของบริษัท ดังนั้นจะต้องรอบคอบ รวมถึงต้องเตรียมงบเผื่อสำหรับดูแลสวัสดิการพนักงานด้วย

 

China Company Registration Inlps

 

5.ต้องเช็คเครดิตพาร์ทเนอร์จีน ก่อนร่วมธุรกิจด้วย

มีความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนโกงมีอยู่ทุกที่ทั่วโลก เพราะฉะนั้นการเช็คประวัติหรือเช็คเครดิต พาร์ทเนอร์ที่จะร่วมจัดตั้งธุรกิจด้วยให้รอบคอบถี่ถ้วน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ ก่อนที่จะเซ็นสัญญาทำธุรกิจ

เพราะจีนมีพันธมิตรทางธุรกิจมาก เป็นประเทศที่มีการติดต่อธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ชายฝั่งทะเลด้วย จึงต้องตรวจสอบให้ดี ไม่เช่นนั้นจะนำความยุ่งยากมาสู่ธุรกิจของคุณ

 

6.จัดระบบบริหารงานแบบเข้าใจลูกจ้าง  

หากการทำธุรกิจในจีนเป็นเรื่องยาก การหาคนมาทำงานด้วยเป็นเรื่องยากกว่า และสิ่งที่ยากที่สุดคือ ทำอย่างไรพนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขตอนอยู่ในบริษัทของคุณ  ดังนั้นหากมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี รวมถึงมีการดูแลสวัสดิการพนักงานแบบเข้าใจลูกจ้าง จะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทำงานหนักเพื่อบริษัท ทำงานอย่างมีความสุข และทำงานได้นาน

 

7.ต้องรู้เงื่อนไขการทำธุรกิจในจีน

เป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์ โดยเฉพาะหากสนใจจัดตั้งธุรกิจในจีน ในรูปแบบ WFOE วิสาหกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด

 

8.การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่เริ่มเข้าไปทำธุรกิจในจีน จะต้องมีความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในแง่การไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น และผู้อื่นมาละเมิดสิทธิ์บริษัทของเรา โดยจะต้องทำความเข้าใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของจีน ซึ่งครอบคลุมการจดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์และข้อห้ามต่างๆ

ดังนั้นก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในจีน หรือก่อนเริ่มลงทุนจริงเองก็ดี ต้องทำความเข้าใจกฎหมายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะการมีความรู้เรื่องนี้จะเป็นเกราะป้องกันข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

9.รู้วัฒนธรรมจีน

สิ่งที่จะต้องทำก่อนเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ คุณจะต้องรู้จักประเทศนั้นดีพอสมควร โดยการไปสำรวจสถานที่ ทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมหรือข้อห้ามต่างๆ เสมือนเป็นคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในวันหยุด โอกาสพิเศษหรือการพยายามทำตามวัฒนธรรมจีน เมื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้ว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบหรือจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างชาวจีนได้ดี

นอกจากนี้การเข้าใจวัฒนธรรมจีน จะสร้างความประทับใจให้กับพาร์ทเนอร์ด้วยเช่นกัน ทั้งยังแสดงถึงการเคารพวัฒนธรรมด้วย สุดท้ายการเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าไปลงทุน นอกจากจะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกขึ้นแล้ว จะส่งผลกับการเติบโตของบริษัท

 

ทั้งนี้เมื่อนักลงทุนต่างชาติเข้าไปทำธุรกิจในจีน การอัพเดตความรู้ และติดตามการแก้กฎหมายธุรกิจ จะทำให้คุณมองอนาคตออก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้กฎพวกนี้ได้ เพราะอย่างน้อยที่สุด การอัพเดตกฎต่างๆ จะหลีกเลี่ยงการพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดีกว่าไม่ทราบเรื่องที่ไม่ควรละเมิดในทางธุรกิจ

หรือที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกคือ มีบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อดูแลข้อกฎหมาย หรือรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลไป คุณสามารถทำความเข้าใจและศึกษา เพื่อพรีเซนท์ธุรกิจของคุณในโลกธุรกิจจีนได้

สำหรับผู้ที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 หรือทางไลน์ ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.