Posts Tagged :

จัดตั้งบริษัทประเทศจีน

China Company Registration Inlps

เริ่มต้นทำธุรกิจในจีน : เมื่อเลือกที่จะทำธุรกิจแบบ FICE/WFOE โมเดล

480 360 admin

การลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ ย่อมต้องรู้จักโมเดล FICE อยู่แล้ว ซึ่ง…

read more
China Company Registration Inlps

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนในจีน

840 350 admin

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ มีหลายประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการทำธุรกิจ หรือกฎหมายธุรกิจเองก็ดี เพื่อให้การทำธุรกิจออกมาราบรื่นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการค้า…

read more
China Company Registration Inlps

ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา

640 420 admin

ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง จีน – อเมริกา…

read more
China Company Registration Inlps

เปิดบริษัทในจีน ทางเลือกของนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนต่างชาติ

730 444 admin

นักลงทุนต่างชาติ เริ่มหันมามองการลงทุนที่ประเทศจีนมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ มีความทันสมัยของกฎระเบียบในประเทศจีน ทั้งยังความสะดวกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ…

read more
China Company Registration Inlps

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน

626 417 admin

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่นักธุรกิจสนใจอยากจัดตั้งกันทั่วโลก ด้วยประเทศจีนนั้นมีข้อกำหนดที่ตรงไปตรงมา และมีบริการที่รวดเร็ว อีกทั้งการลงทะเบียนสามารถทำได้ทางออนไลน์และดำเนินการในวันเดียวกัน…

read more
China Company Registration Inlps

WFOE การเป็นเจ้าของบริษัทในจีนของชาวต่างชาติทั้งหมด

800 534 admin

โดยทั่วไปรูปแบบหลักสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการเปิดธุรกิจในประเทศจีน จะนิยมเปิดบริษัทกันในรูปแบบขององค์กรต่างประเทศที่ถือหุ้นทั้งหมด (Wholly Foreign Owned…

read more
china company registration inlps

จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน ประเภท และคู่มือ

960 475 admin

จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน ประเภท และคู่มือ ประเทศจีนมีความเป็นไปได้หลากหลายทาง ที่เหมาะสำหรับคนทำธุรกิจ…

read more
  • 1
  • 2