china company registration inlps

จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน ประเภท และคู่มือ

960 475 admin

จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน ประเภท และคู่มือ

ประเทศจีนมีความเป็นไปได้หลากหลายทาง ที่เหมาะสำหรับคนทำธุรกิจ ด้วยความเป็นประเทศมหาอำนาจ มีพื้นที่ที่ใหญ่ และประชากรที่พร้อมจะบริโภคจับจ่ายใช้สอยมากมาย ทำให้จีนเป็นสถานที่เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจมาทำธุรกิจ ในสายตาของนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนมักจะต้องมีทีมงานจำนวนหนึ่งนประเทศจีน ที่มีความสามารถในการจัดตั้ง จัดหา และเชี่ยวชาญ เพื่อที่คุณจะสามารถบริหารทรัพยากร และควบคุมการดำเนินธุรกิจโดยตรง

 

ประเภทของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน

การเปิดบริษัทในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาตินั้น ทางการจีนได้กำหนดประเภทของธุรกิจที่สามารถดำเนินการไว้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยชาวต่างชาติสามารถเปิดบริษัทแต่ละประเภทได้ ดังนี้

 

 1. วิสาหกิจต่างชาติที่ถือหุ้นทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise / WFOE)

หากบริษัทของคุณมีเป้าหมายในการที่จะควบคุมการดำเนินการทั้งหมดโดยตรง โครงสร้างการจัดตั้งบริษัทแบบวิสาหกิจต่างชาติที่ถือหุ้นทั้งหมดถือว่าเหมาะสมที่สุด การจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลประเภทนี้เป็นบริษัทจำกัดที่มีกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศทั้งหมด กล่าวคือ WFOE เป็นประเภทบริษัทที่จีนจะอนุญาตให้บริษัท ต่างประเทศดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศจีนกับลูกค้า และคู่ค้า อีกทั้งยังเสนอถึงความเป็นไปได้ที่จะ จำกัดบทบาทของผู้ประกอบการองค์กรที่สาม (เช่น ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า โรงงาน ฯลฯ)

ข้อได้เปรียบหลักของบริษัทประเภทนี้ คือ การรวมทั้งบันทึกกิจกรรมของพนักงาน การกำกับดูแลพนักงาน และหนี้สิน พร้อมกับการควบคุมการดำเนินงานในท้องถิ่น ดังนั้นโครงสร้างนี้จึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจในประเทศจีน และเพิ่มความเป็นอิสระให้แก่บริษัทแม่ในการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น และการควบคุมในขณะที่เปิดใช้งานกิจกรรมการค้าเพื่อทำกำไร

โดยในการจัดตั้งบริษัทประเภท WFOE จะมีข้อกำหนดเบื้องต้น ดังนี้

 • นักลงทุนอย่างน้อย 1 คน (จากประเทศใด ๆ ยกเว้นจีนรวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)
 • กรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ลงทุนสามารถเป็นกรรมการได้
 • ตัวแทนทางกฎหมาย
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • หัวหน้างาน (หัวหน้างานไม่สามารถเป็นกรรมการตัวแทนทางกฎหมาย หรือผู้บริหารอาวุโสของ WFOE ได้)
 • ที่อยู่ บริษัท ที่ลงทะเบียน (อาจเป็นที่อยู่สำนักงานเสมือน)
 • ขอบเขตธุรกิจของบริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น

อุตสาหกรรมหรือภูมิภาคบางแห่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติในการตั้งค่า WFOE ในประเทศจีน

china company registration inlps

 1. สำนักงานขาย (Sales Office)

ประเภทนี้เหมาะสำหรับบริษัทต่างประเทศที่ต้องการควบคุมพนักงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลกฎหมาย และฝ่ายบริหาร สำนักงานขายจึงถือได้ว่าเป็นทางออกที่เหมาะสม โดยประเภทนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ใช้มากที่สุดของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และแบรนด์ในต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการเพียงตัวแทนในประเทศ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาการตลาด หรือการเป็นตัวแทนของแบรนด์ เป็นเรื่องปกติที่จะต้องพึ่งพาคู่ค้าชาวจีนในท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเข้าส่งออก ค้าขาย และโลจิสติกส์ในขณะที่การดำเนินการทางการเงินทั้งหมด จะถูกควบคุมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สำหรับประเภทนี้จะมีข้อดี ดังนี้

 • ความยืดหยุ่น : วิธีที่ยืดหยุ่นที่สุดในการทำธุรกิจ คือ เพิ่มจำนวนพนักงานของคุณในเมืองใดก็ได้
 • ความเร็ว : ตัวเลือกที่เร็วที่สุดสำหรับการเข้าสู่ตลาดในประเทศจีน ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการว่าจ้างพนักงานใหม่
 • ติดตั้งง่าย : การจ้างงานของพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการบริหารหรือกรอบเวลาใด ๆ
 • ลงทุนต่ำ : ไม่ต้องลงทุนสำหรับสาขาจีน คุณเพียงเพื่อสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งหมดของพนักงานตามลำดับ

 

 1. สำนักงานตัวแทน (Representative Office)

เมื่อ บริษัท ต่างประเทศต้องการควบคุมพนักงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลกฎหมายและฝ่ายบริหาร โดยไม่ต้องการให้มีกิจกรรมการขายใด ๆ สำนักงานตัวแทน (RO) ถือเป็นทางออกที่เหมาะสม สำหรับสำนักงานตัวแทนการแสดงตนในท้องถิ่นประเภทนี้ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาติทำกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ แต่จะเป็นการให้ความปลอดภัยเมื่อจ้างพนักงานและจ้างทีมท้องถิ่น หนี้สินสำนักงาน และการจ้างงานจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงของสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างประเทศ

ประเภทนี้จะเป็นการครอบคลุมในเรื่องของการจ้างพนักงาน ดูแลพนักงานต่าง ๆ เท่านั้น โดยไม่สามารถทำกิจกรรมทางธุรกิจ ต่างจากสำนักงานขายที่สามารถมีกิจกรรมทางการขายได้

ข้อกำหนดในการจัดตั้งบริษัทประเภทนี้ มีดังนี้

 • มีบริษัทแม่ในต่างประเทศอย่างน้อยสองปี
 • มีที่อยู่ที่มีอยู่ในประเทศจีนซึ่งสามารถใช้เป็นที่อยู่ธุรกิจ RO

 

 1. กิจการร่วมการค้า (Joint Venture / JV)

Joint Venture (JV) เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนที่สุดขององค์กรในประเทศจีน เนื่องจากความจำเป็นในการร่วมมือกับบริษัทในประเทศจีน โดยต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการรวมกิจการ ซึ่งการจัดตั้งบริษัทประเภทนี้ จะช่วยให้บริษัทต่างประเทศได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของพันธมิตรท้องถิ่น และเครือข่ายภายในประเทศ กิจการร่วมการค้าสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศจีนในฐานะบริษัทจีนปกติ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นหุ้นส่วน เกี่ยวกับการแบ่งปันผลกำไร ความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และการควบคุมการปฏิบัติงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในท้องถิ่นสำหรับบริษัทประเภทนี้เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อกำหนดเป้าหมายภาคของกิจกรรมที่จำกัด หรือเมื่อต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน / ประสบการณ์ของพันธมิตรในพื้นที่ ในอีกด้านหนึ่งการจัดการและการปฏิบัติงานของ JV นั้นต้องการทักษะเฉพาะและผู้จัดการที่มีประสบการณ์จากทั้ง บริษัทต่างประเทศและหุ้นส่วนชาวจีน

ประโยชน์ของการจัดตั้งบริษัทประเภทนี้ คือสามารถเจาะตลาดที่ประเทศจีนได้ ทั้งยังได้พันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจของคุณ สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของประเทศจีน ด้วยความเป็นตลาดเอกเทศน์ที่เปิดกล้างสำหรับผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.