China Company Registration Inlps

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน

626 417 admin

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่นักธุรกิจสนใจอยากจัดตั้งกันทั่วโลก ด้วยประเทศจีนนั้นมีข้อกำหนดที่ตรงไปตรงมา และมีบริการที่รวดเร็ว อีกทั้งการลงทะเบียนสามารถทำได้ทางออนไลน์และดำเนินการในวันเดียวกัน แต่ในทางกลับกันการจัดตั้งบริษัทประเภท WFOE นั้นจะมีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้เวลานานมากกว่า แต่ด้วยผลลัพธ์ของการจัดตั้งที่น่าพอใจ บริษัทต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศจีน ทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ทั้งหมด จึงทำให้การจัดตั้ง WFOE นั้นได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน

ในปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนนั้นได้ถูกทำให้กลายเป็นดิจิตอลมากขึ้น แม้การจัดตั้งบริษัท WFOE นั้นยังคงต้องใช้เอกสารจำนวนมาก แต่ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาของประเทศจีน ทำให้กระบวนการจัดตั้งบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่าง ๆ ได้

 

สิ่งสำคัญในการจัดตั้งบริษัทจีน

หัวข้อสำคัญที่จำต้องพิจารณาก่อนที่จะทำการจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศจีนนั้นมี 4 ประการด้วยกัน ดังนี้

  1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างเครือบริษัท เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการลงทะเบียน ยิ่งโครงสร้างของบริษัทคุณมีความซับซ้อนมากเท่าใด การจดทะเบียนบริษัทก็จะล่าช้ามากขึ้นเท่านั้น
  2. แผนการทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนเงินที่คุณตั้งใจจะลงทุนในองค์กร
  3. สถานที่ตั้งในการจดจัดตั้งบริษัท ตำแหน่งที่คุณลงทะเบียนมีความสำคัญ สถานที่ตั้งกำหนดขั้นตอนเวลารอคอยสินค้า และทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่กำหนด
  4. ใบอนุญาตธุรกิจในบางอุตสาหกรรม เช่น ใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออกสินค้า

 

การเตรียมการ

ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจีนนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ในระหว่างการเตรียมการ บริษัทต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม เช่น เอกสารผู้ถือหุ้นระหว่างเครือบริษัท ชื่อภาษาจีน และที่อยู่สำนักงาน

 

ชื่อบริษัทที่ต้องการจดทะเบียน

การเลือกชื่อที่ถูกต้องนั้นเป็นประการสำคัญในการจัดตั้ง ที่สามารถช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่เมื่อนำชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้วนำไปแปรเป็นตัวอักขระภาษาจีน หรือการออกเสียงภาษาจีนที่ผิดก็อาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรเตรียมชื่อสำรองไว้เพื่อเป็นทางเลือก และมีผู้ตรวจสอบชื่อ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน และท้องถิ่นนั้น ๆ ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนั้นมีการจัดตั้งในลักษณะเดียวกัน โดยก่อนอื่นจะกล่าวถึงเมืองที่จดทะเบียนตามด้วยชื่อบริษัทที่เลือก ตามด้วยอุตสาหกรรมและลงท้ายด้วยประเภทบริษัท

 

ใบรับรองการอนุมัติ

หลังจากการลงทะเบียนชื่อบริษัท คุณจะต้องยื่นขอใบรับรองการอนุมัติ โดยกระทรวงการค้าจะเป็นผู้ที่จะออกใบรับรองการอนุมัติ ขั้นตอนการสมัครที่คณะกรรมาธิการการพาณิชย์นั้นตรงไปตรงมา แต่ก็ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากชื่อบริษัทแล้ว บริษัทจำเป็นต้องมีที่อยู่สำนักงานที่ถูกต้อง และยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้รายละเอียดการระบุตัวตนของตัวแทนทางกฎหมาย ผู้บังคับบัญชา และผู้ติดต่อของบริษัท กับคณะกรรมการการพาณิชย์ รวมทั้งรายละเอียดของขอบเขตธุรกิจจำนวนทุนจดทะเบียน ข้อมูลผู้ถือหุ้น เอกสารการรับรองผู้ถือหุ้น เวลาดำเนินการโดยประมาณของบริษัท รวมถึงข้อบังคับของ บริษัทจะต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการ

เอกสารและข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องให้ทางออนไลน์เพื่อคณะกรรมการการพาณิชย์ หลังจากนั้นคณะกรรมการการพาณิชย์จะให้ใบเสร็จรับเงิน WFOE ซึ่งจะใช้ในการรับใบรับรองการอนุมัติในภายหลัง

China Company Registration Inlps

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดของบริษัทอย่างเป็นทางการ หลังจากขั้นตอนนี้บริษัทจะมีขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ สำหรับขั้นตอนนี้การบริหารสำหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ (AIC) จะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ที่ AIC คุณจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับที่คุณได้รับระหว่างขั้นตอนก่อนหน้านี้ เช่น ใบรับรองการอนุมัติ ข้อตกลงการเช่าสำนักงาน เอกสารรับรองของผู้ถือหุ้น และข้อบังคับ ซึ่งอาจจะมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมโดย AIC โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

 

ตราประทับของบริษัท

มีความแตกต่างระหว่างที่ลายเซ็น และตราประทับของบริษัท องค์ประกอบสำคัญในการดำเนิน WFOE คือ การรักษาตราประทับของบริษัท ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงสำคัญมากในการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน ตราประทับจะต้องทำที่หน่วยงานที่ลงทะเบียนที่ AIC หลังจากได้รับตราประทับจากหน่วยงานแล้ว จะต้องดำเนินการลงทะเบียนกับ AICเป็นการถัดไป สำหรับหน่วยงานประทับตราที่จะให้ตราประทับของบริษัทแก่คุณ จะต้องส่งเอกสารหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงใบรับรองการอนุมัติและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 

การจัดการบัญชีธนาคารของบริษัท

การมีบัญชีธนาคารจีนเป็นสิ่งสำคัญในการฝากเงินทุนจดทะเบียน ทั้งยังสามารถจ่ายเงินพนักงาน และ บริหารบริษัท ของคุณได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการสมัครบัญชีธนาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญ มีหลายขั้นตอนในการสมัครบัญชีธนาคารในประเทศจีน อันดับแรกคุณต้องเลือกธนาคารที่เหมาะสม การเลือกธนาคารของในประเทศจีนมีความสำคัญในแง่ของต้นทุนประสบการณ์ระหว่างประเทศ และประสิทธิภาพของเวลา หลังจากเลือกธนาคารแล้ว คุณต้องส่งเอกสารต้นฉบับบริษัทของคุณไปที่ธนาคาร เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับและอนุมัติโดยธนาคาร บริษัทจะได้รับทั้งบัญชีพื้นฐานและบัญชีทุน

 

การลงทะเบียนภาษี VAT (Fapiao)

ในประเทศจีนมีผู้จ่าย VAT สองประเภท คือ ผู้เสียภาษีขนาดเล็กและผู้เสียภาษีทั่วไป ผู้เสียภาษาขนาดเล็กจะต้องจ่ายภาษีในอัตรา 3% และผู้เสียภาษีทั่วไปจ่าย 6%, 8% หรือ 13% ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมธุรกิจ

นอกจากนี้เมื่อทำธุรกิจในประเทศจีนคุณจะได้ยินคำว่า “ฟาเปียว” ตลอดเวลา Fapiao คือใบกำกับภาษีซึ่งพิมพ์โดยเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง Fapiao การมีเครื่องจักรฟาเปียว ในประเทศจีนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าชาวจีนที่ต้องการได้รับใบกำกับภาษีสำหรับการทำงานของพวกเขา ซึ่งในการรับเครื่องฟาเปียว คุณต้องส่งเอกสารต้นฉบับบริษัทที่สำนักภาษี หลังจากอนุมัติแล้วคุณจะได้รับทั้งฟาเปียวและอุปกรณ์ภาษีอื่น ๆ

 

ใบอนุญาตกองทุนต่างประเทศ

ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน คือ การลงทะเบียนกองทุนต่างประเทศ การลงทะเบียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถรับเงินต่างประเทศในบัญชีเงินทุนของบริษัท ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศเป็นขั้นตอนที่จำเป็น เนื่องจากบริษัทของคุณอาจจะได้รับเงินต่างประเทศในบัญชีเงินทุนของบริษัท

หลังจากส่งเอกสารต้นฉบับของบริษัทแล้ว การอนุมัติการลงทะเบียนจะไม่ซับซ้อน คุณจะได้รับใบอนุญาตกองทุนต่างประเทศ ซึ่งหมายถึง บริษัทมีการติดตั้ง และดำเนินงานอย่างเต็มที่ และยังสามารถรับเงินทุนจากนอกประเทศจีนได้

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนนั้นมีความซับซ้อน ใช้เอกสารจำนวนมาก และอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ หากแต่คุณสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ ด้วยความช่วยเหลือของบริษัทผู้ให้บริการที่สามารถทำงานนี้ให้คุณได้มากมาย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ หรือคำแนะนำในการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.