fbpx
Posts Tagged :

จัดตั้งบริษัทประเทศจีน

Start a business in China

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ (ตอนที่ 2)

768 576 Content Writer

สร้างแผนธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนแผนธุรกิจอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว แผนธุรกิจของคุณควรรวมถึง ที่ตั้งของธุรกิจ…

read more
China Company Registration

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ประเทศจีน (ตอนที่ 1)

960 588 Content Writer

เลือกที่ตั้งของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ตรงไหน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโต…

read more

‘เศรษฐกิจจีน’ เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

840 561 Content Writer

แม้สหรัฐฯ จะเดินเกมออกมาตรการคว่ำบาตรจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอำนาจทางการค้า แต่ในเดือนนี้จีนอาจจะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จ 2…

read more

ทำธุรกิจส่งออกไปประเทศจีนได้อย่างไร

1021 580 Content Writer

วิธีทำธุรกิจส่งออกไปจีน   1. การส่งออกไปจีน ขนาดเศรษฐกิจจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

read more

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

993 663 Content Writer

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน  ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้ตลาดการลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลก ดังนั้นด้วยโอกาสใหม่ของจีนที่ขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจ จึงเป็นแรงเสริมอันสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนของนักลงทุนและบริษัทใหม่ ๆ ที่กำลังสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ   …

read more

หลักคิดสำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ

994 663 Content Writer

หลักคิด 7 ข้อ สำหรับการทำธุรกิจในจีนให้ประสบความสำเร็จ ก่อนอื่นทีมผู้บริหารระดับสูงต้องลองใช้เวลา…

read more

รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้

968 726 Content Writer

รูปแบบการจัดตั้งบริษัทในจีนที่นักลงทุนต้องรู้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เนื่องจากมีประชากรมากกว่า…

read more

การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน

954 637 Content Writer

ประเทศจีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกและเป็นสวรรค์ของนักลงทุน โดยปัจจัยที่ทำให้จีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลนั้น เริ่มต้นจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในยุค 70 เป็นโมเดลการเติบโตสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายการลงทุนไปต่างประเทศหรือทั่วโลก…

read more

อยากเปิดบริษัทในประเทศจีน ต้องทำอะไรบ้าง?

1024 684 Content Writer

อยากเปิดบริษัทในประเทศจีน ต้องทำอะไรบ้าง? จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ตลาดการลงทุนในจีนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลก แต่แม้ว่าจีนจะเป็นตลาดที่น่าสนใจและมียอดนักลงทุนต่างประเทศสูงลำดับต้น…

read more
china company registration inlps

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีน สำหรับนักธุรกิจชาวไทย

553 311 Content Writer

การเริ่มต้นทำธุรกิจในจีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือเข้าสู่ตลาด Growing market เพราะจีนเป็นตลาดที่เป็นภาคการผลิตที่แท้จริง…

read more
  • 1
  • 2