fda Inlps

การขออย. เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์

900 600 admin

การขออย. เพื่อการตลาดของแบรนด์ 

การรับรองความปลอดภัยของ อย. เป็นขั้นตอนสำคัญในการขายและส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดประเทศไทย กระบวนการที่สำคัญนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งหน่วยงานภาครัฐและตลาดว่าอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งาน เนื่องจากความซับซ้อนในกระบวนการส่งมอบควบคู่ไปกับต้นทุนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในการเตรียมและรอการอนุมัติ บริษัทต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับอย. ในการอนุมัติ เพื่อที่จะเป็นรากฐานในการวางผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในภายภาคหน้า

การอนุมัติจากองค์การอาหารและยามักจะบังคับให้ออกสู่ตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ เช่น ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

การอนุมัติจากอย. และการอนุมัติของตลาด

การได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท  แต่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจกับการอนุมัติของตลาด การอนุมัติขององค์การอาหารและยามุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะมาช่วยระบุความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ในทางกลับกันการอนุมัติของตลาดทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ เช่น วิธีการที่มีอยู่หรือข้อเสนอของคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ไม่สามารถรวมข้อมูลเข้ากับระบบไอทีที่มีอยู่ ค่าของมันอาจลดลงอย่างมากแม้ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมีเคล็ดลับให้เข้าใจถึงเกณฑ์ของตลาดก่อนในการยอมรับผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ของคุณวางออกตลาด

  1. สร้างโปรโตคอลทดสอบการยอมรับของตลาดในผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางสุขภาพของคุณ พัฒนารายการคำถามเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้จะยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านทางเลือกอื่นได้อย่างไร ตัวอย่างบางส่วนอาจได้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการรวมข้อมูลและกระบวนการทำงาน
  2. แสดงให้เห็นถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกับบรรดาผู้นำทางการขาย (Influencer) และกลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า (ด้วยการติดฉลากที่เหมาะสม) หรือการพูดในที่ประชุม ที่มากกว่าข้อดีทางวิทยาศาสตร์และความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดสนใจหลักในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พูดเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ทักษะที่จำเป็นในการจัดการหรือใช้งาน และเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้อง หากการตลาดของคุณเป็นไปในทิศทางที่วางไว้ คุณจะได้รับการตอบกลับที่น่าพึงพอใจ
  3. ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์วิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินประสิทธิภาพ และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะเริ่มการทดลองในผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นคุณควรทำการศึกษาแบบย่อส่วน เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้อย่างไร การศึกษาครั้งนี้สามารถตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลองทางการแพทย์และการตลาด
  4. ทำการทดสอบในตลาดต่างประเทศก็ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ในกรณีที่บริษัทของคุณเป็นบริษัทใหญ่ ที่มีงบประมาณเพียงพอ การทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ บริษัทของคุณได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้คุณก็ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกตลาดต่างประเทศที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อกังวลคล้ายกันกับผู้ใช้ในประเทศ

 

fda Inlps

 

ข้อที่ไม่ควรทำหลังจากได้รับการอนุมัติจากใบอนุญาติอย.

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารละยาแล้ว คุณจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อที่จะรักษามาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นไปตามเกณฑ์ของ อย. ต่อไป

มีผู้จำหน่ายที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ความผิดพลาดประการแรก คือ การไม่ควบคุมคุณภาพ Supplier ให้เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งข้อกำหนดด้านเอกสารของคุณสำหรับผู้จัดหาแต่ละรายคืออะไร บางทีคุณอาจต้องการให้ Supplier มีประกันว่าพวกเขาทำการจัดจำหน่ายเป็นธุรกิจ หรือ Supplier มีประสบการณ์ในการจัดหาวัสดุหรือกิจกรรมที่คุณต้องการทำมาผลิตถัดไป นึกถึงเกณฑ์คุณภาพของ Supplier ของอย.ว่าเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัสดุหรือกิจกรรมที่คุณจัดหา จากนั้นคุณจะประเมิน Supplier เพื่อตรวจสอบว่ามีลักษณะที่คาดหวัง มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งยังจำกัด การตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นกับผู้จำหน่ายเหล่านั้นซึ่งถือว่าสำคัญ การควบคุมผู้จำหน่ายนั้นมีความสำคัญ ทั้งช่วยควบคุมคุณภาพ และช่วยไม่ให้ยอดขายของคุณตกต่ำลง ดังนั้นจึงแบ่งสิ่งที่ไม่ควรทำได้ ดังนี้

  • ไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  • ไม่มีการเชื่อมโยงการควบคุมกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับกิจกรรมทางธุรกิจ
  • การพึ่งพาใบรับรองการวิเคราะห์และความสอดคล้องมากเกินไป
  • ตรวจสอบจากแบบสอบถามของผู้ผลิตเองเท่านั้น

ประการเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สัญญาที่ไม่ได้ตกลงไว้หรือข้อตกลงด้านคุณภาพแบะเทคนิค จนถึงไม่มีเกณฑ์เอกสารของ Supplier ในการตรวจสอบคุณภาพ

 

การตรวจสอบการยอมรับในตลาดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวไกลยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการแก่บริษัทได้หลายวิธี เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำตลาด และช่วยให้ทีมการตลาดได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย อีกทั้งหลังจากที่ได้รับอย.แล้วก็ต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของอย. และได้อยุ่ในมาตรฐานของอย.ต่อไป

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการจดทะเบียนยื่นขออย. สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop_fda ทางเราให้คำปรึกษาฟรี พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.