FDA Inlps

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการหากได้รับการอนุมัติจากอย.

770 400 admin

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการหากได้รับการอนุมัติจากอย.

ในการเริ่มต้นขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ นั้นมีความน่าสนใจ และสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ประกอบการได้ค่อนข้างมาก แต่หากการที่จะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ยั่งยืนถาวร ผลิตภัณฑ์ของคุณควรที่จะได้รับการอนุมัติจากสถานที่ที่มีมาตรฐาน ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัย ผ่านการวินิจฉัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานการตลาดอีกด้วย

อย. หรือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” เป็นองค์กรของรัฐบาล ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลอาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐานปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย อีกทั้งการได้รับการรับรองจากอย.จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นได้รับการอนุมัติ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

เครื่องหมายอย. นั้นคือเครื่องหมายที่ให้การรองรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเป้าหมายขององค์การอาหารและยา (อย.) คือ การริเริ่มความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อการค้า ส่งเสริมให้มีการใช้รหัสอาหารและยาอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและทั่วถึง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของอาหารสะท้อนให้เห็นถึงวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีวิวัฒนาการเพื่อสะท้อนวิทยาศาสตร์และความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และเพื่อให้เป็นปัจจุบันด้วยกฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเน้นเป้าหมายนี้องค์การอาหารและยาจะเน้นถึงประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้ การรับรู้ผลประโยชน์เหล่านี้จากร้านค้าปลีกอุตสาหกรรมด้านอาหารและการจำหน่ายควรช่วยส่งเสริมการยอมรับรหัสอาหารที่สมบูรณ์และแพร่หลายเช่นกฎเกณฑ์รหัสและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารค้าปลีกในทุกระดับของรัฐบาล โดยประโยชน์จากการได้รับการอนุมัติจากอย. ที่มีต่อผู้ประกอบการสามรถแบ่งเป็นข้อได้ดังนี้

 

  1. การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ จากการได้รับอย.

เมื่อคุณได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์จาก อย. คุณจะได้รับหนังสือรับรองจากรัฐบาลต่างประเทศซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อส่งออกสินค้าของคุณไปยังประเทศอื่น เช่น ยุโรป หรือจีน ซึ่งจะเป็นหลักกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ที่สามารถทำการตลาดและส่งออกจากประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ การได้รับการอนุมัติจากอย.เป็นเหมือนมาตรฐาน และจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นเหมือนดังกับก้าวย่างที่จะเดินทางไปประเทศอื่น ๆ เพื่อขยายธุรกิจของคุณให้เติบโตไปอีกไกล

 

  1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

องค์การอาหารและยาถือเป็นแบรนด์ แบรนด์หนึ่งที่มีมาตรฐานและผู้คนรู้จักและให้ความเชื่อถือ แม้จะมีบางคราวที่ผู้คนรู้สึกว่าชื่อเสียงของอย.นั้นไม่ดี หรืออาจมีข่าวเสียหายอยู่บ้าง หากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร อย.จะเป็นผู้ออกรับ รับผิดชอบ และป้องกันผู้บริโภคปลอดภัย ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่อย.มองหา เมื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการอนุมัติจากอย. นั่นเป็นการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ว่า แบรนด์ของคุณนั้นได้ผ่านกระบวนการกรองระบบคุณภาพที่เข้มงวดและการตรวจสอบ ได้รับประกันจากอย.

 

FDA Inlps

  1. ส่งเสริมด้านการหาทุน

หากคุณเป็นบริษัท SME หรือเพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่ การได้รับการอนุมัติจากอย. จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปรียบหากคุณกำลังมองหาทุน การมีใบรับรองอย.แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย อย่างเช่น GE Healthcare หรือ Johnson & Johnson ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักจะลงทุนกับบริษัทเล็ก ๆ ในการสนับสนุน

 

  1. การเข้าถึงเครือข่ายโรงพยาบาล

หากบริษัทของคุณเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อสร้าง และคุณพร้อมที่จะวางขายเครื่องมือแพทย์แล้ว โรงพยาบาลจะถือเป็นลูกค้าของคุณ คุณต้องทำงานกับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ การทดสอบนำร่องการทดลองทางคลินิก หรือกิจกรรมการใช้งาน หากคุณได้รับการอนุมัติจากอย จะเป็นการรับรองคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ และถือเป็นวิธีที่มีคุณภาพในการสร้างเครือข่ายลูกค้าและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้านการดูแลสุขภาพ

 

  1. ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การอาหารและยา

ไม่ว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดประเภทอุปกรณ์ของคุณ หรือได้รับการอนุมัติจากอย. สำหรับอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพของคุณ ผู้ประกอบการจะต้องสร้างสายสัมพันธ์กับอย.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อนำอุปกรณ์ของคุณออกสู่ตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการทำให้สินค้าของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน การขอการรับรองจากอย.นั้นถือเป็นทางเลือกที่ดี ที่ทำให้คุณมีทั้งสายสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเครือข่ายสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพของคุณ

 

หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุมัติจากอย.ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ จะช่วยให้คุณสามารถขยายตลาดสู่ตลาดสุขภาพได้ดีขึ้น โดยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านโรคและสุขภาพมากกว่าอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำน้อยกว่า ซึ่งจะถูกจำกัดตลาดอยู่ที่สุขภาพน้อยกว่า นอกจากนี้การเปลี่ยนจาก Wellness to Medical เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก คุณจะต้องปลูกฝังกระบวนการใหม่สร้างเอกสารรับการรับรองการตรวจสอบ

เมื่อคุณได้เข้าร่วมธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้ว ธุรกิจนี้จะเป็นโอกาสให้คุณสร้างความสามารถ โดยใช้ความแตกต่างและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายต่อผู้บริโภค สำหรับท่านใดที่สนใจบริการการขออย. หรือปรึกษาปัญหาธุรกิจการจัดตั้งบริษัท สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop_fda โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการทำอย. สามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณให้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.