การยื่นขอใบอนุญาตอาหารและยา อย.

960 720 admin

จดทะเบียน อย. (FDA Application)

 

 

อย. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ที่คุ้มครอง 6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และวัตถุเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เครื่องหมาย อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การผลิตและการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของ อย. แล้ว เครื่องหมาย อย. จึงไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ใช้รับประกันคุณภาพตามคำโฆษณาของผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. นั้น หมายความว่าได้มีการขึ้นทะเบียนหรือรับอนุญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เลข อย. จึงเป็นเหมือน รหัสประจำตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกตองตามกฎหมาย

 

บริการจดทะเบียน อย.
  • จดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร
  • จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา
  • จดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  • จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • จดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

 

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการหากได้รับการอนุมัติจาก อย.
  • การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ จากการได้รับ อย.
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
  • ส่งเสริมด้านการหาทุน
  • การเข้าถึงเครือข่ายโรงพยาบาล
  • ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การอาหารและยา

 

บริษัท Interloop Solutions & Consultancy ยินดีให้คำปรึกษา และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขอ อย. เลขที่จดแจ้ง เลขสารบบอาหาร และ เลขทะเบียนยา เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน จนผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์

 

โทร: 097-106-9113

ไลน์ไอดี: @interloop_fda

เว็บไซต์: inlps.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.