Posts Tagged :

เศรษฐกิจจีน

ทิศทางของเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2023

1024 682 admin

ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกในปี 2022 อย่างไรก็ตามเราเข้าสู่ปี 2023 พร้อมกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…

read more

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินหยวนดิจิทัลของจีน

720 481 admin

จีนได้กลายเป็นตัวเต็งในการพัฒนาธนาคารกลางสำหรับสกุลเงินดิจิทัล หรือ CBDC (Central Bank…

read more

‘อุตสาหกรรมจีน’ ใกล้ถึงจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี จากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น

660 371 admin

ภาคโรงงานของจีนใกล้ถึงจุดสูงสุดในรอบ 10 ปีจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกยังคงชะลอตัวจากโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ…

read more
industrial water park

‘เศรษฐกิจจีน’ เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

840 561 admin

แม้สหรัฐฯ จะเดินเกมออกมาตรการคว่ำบาตรจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอำนาจทางการค้า แต่ในเดือนนี้จีนอาจจะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จ 2…

read more