fbpx
  Posts Tagged :

  ต่างชาติถือหุ้น 100%

  บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาเปิดในไทย ทำอย่างไร

  877 585 admin

  ชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุน แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือคุณควรทำการบ้านให้ดีและมั่นใจว่าพร้อมที่จะใช้เวลาสักสองสามปีในการใช้ชีวิตและสร้างธุรกิจในประเทศไทย บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงทางเลือกในการจดทะเบียนบริษัท วิธีการขอวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น…

  read more

  บริษัทต่างชาติ ที่ต้องการมาเปิดบริษัทที่ไทย ต้องทำยังไง

  960 560 admin

  การทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับต่างชาติ   ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 2…

  read more

  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม

  1024 672 admin

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม : ทางเลือกที่ถูกต้อง  นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลที่นิยมมากที่สุดคือ รูปแบบบริษัทจำกัด (LLC) และบริษัทร่วมหุ้น (JSC)  นิติบุคคลจะถูกจัดประเภทตามสัดส่วนการลงทุน…

  read more
  FBL Inlps

  ทางเลือกที่ดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ

  720 405 admin

  อะไรคือทางเลือกที่ดีของการทำธุรกิจ? การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License)…

  read more
  BVI Company Inlps

  การสมัครเป็นบริษัท BVI และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนต้องรู้

  800 600 admin

  การสมัครเป็นบริษัท BVI และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนต้องรู้! เหตุผลที่บริษัทที่ทำธุรกรรมนอกอาณาเขต (Offshore)…

  read more
  BVI Company Inlps

  การจัดตั้งบริษัท BVI นอกชายฝั่ง (BVI Offshore Company)

  750 500 admin

  การจัดตั้ง BVI Offshore Company บริษัทที่ทำธุรกิจในหมู่เกาะบริติช…

  read more
  BOI Inlps

  บริษัท BOI บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

  1024 568 admin

  BOI Company คืออะไร? ปกติแล้วการเข้ามาลงทุนหรือการแข่งขันทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย อาจจะเป็นเรื่องยาก…

  read more
  China Company Registration Inlps

  เปิดบริษัทในจีน ทางเลือกของนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนต่างชาติ

  730 444 admin

  นักลงทุนต่างชาติ เริ่มหันมามองการลงทุนที่ประเทศจีนมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ มีความทันสมัยของกฎระเบียบในประเทศจีน ทั้งยังความสะดวกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ…

  read more
  FBL Inlps

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย

  690 403 admin

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย การทำธุรกิจในประเทศไทย จะมีกฎหมายที่คุ้มครองธุรกิจอยู่ให้การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้น ๆ…

  read more