BVI Company Inlps

การจัดตั้งบริษัท BVI นอกชายฝั่ง (BVI Offshore Company)

750 500 admin

การจัดตั้ง BVI Offshore Company

บริษัทที่ทำธุรกิจในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น (BVI) มักจะเป็นธุรกิจโฮลดิ้งที่มีการทำธุรกรรมนอกอาณาเขต (Offshore Holding) ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากคือทรัสต์ หรือธุรกิจที่เจ้าของสินทรัพย์มอบกรรมสิทธิ์ในการบริหารทรัพย์สินให้กับทรัสตี เพื่อมอบผลประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์อีกทอดหนึ่ง และอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน นั่นคือการเข้าร่วมเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นพาร์ทเนอร์ชิปกัน

สำหรับสิทธิประโยชน์จากการเป็น BVI Company นั้นมีหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นภาษาราชการของ BVI ที่ใช้ภาษาอังกฤษ การไม่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในประเทศหมู่เกาะบริติช เวอร์จิ้น นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพด้านการเมือง และการใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษ เป็นต้น

การจัดตั้งบริษัท BVI company อาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน หรือมีการกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ แต่กฎหมายธุรกิจ BVI ก็ยังเอื้อให้นักลงทุนทำธุรกิจได้สะดวก ซึ่งหากนักลงทุนสนใจจะเปิดบริษัท BVI Company เราเองก็มีให้บริการเรื่องนี้ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน

สำหรับบริษัท Mondaq ซึ่งเป็นบริษัท BVI Company ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 มีข้อสังเกตการตั้งบริษัท อยู่ 5 ข้อดังนี้

  • การตั้งบริษัทจำกัด โดยการถือหุ้น
  • การตั้งบริษัทจำกัด โดยการรับประกัน (บริษัทที่ดำเนินกิจการโดยไม่แสวงหากำไร)
  • การตั้งบริษัทไม่จำกัด (บริษัทรูปแบบอิสระที่ไม่จำกัดจำนวนการถือหุ้น หรือทุนจดทะเบียนบริษัท) โดยการถือหุ้น
  • การตั้งบริษัทจำกัด โดยการรับประกัน (บริษัทที่ดำเนินกิจการโดยไม่แสวงหากำไร) และมีเงื่อนไขกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น หรือจำกัดการถือหุ้น
  • การตั้งบริษัทไม่จำกัด โดยการถือหุ้น และมีเงื่อนไขกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น หรือจำกัดการถือหุ้น

โดยรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดคือ การจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยการถือหุ้น ทั้งนี้การเริ่มจัดตั้งบริษัท BVI Company จะต้องมีผู้แทนจดทะเบียน และที่อยู่ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเกาะบริติช เวอร์จิ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คุณควรหาเอเจนท์ที่มีความเชี่ยวชาญที่ช่วยดำเนินการให้ได้อย่างราบรื่น

การสร้างเอเจนท์ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศนั้น ค่อนข้างซับซ้อนในช่วงแรก เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการ เพราะฉะนั้นการวางแผนจะช่วยจัดทิศทางได้ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในเรื่องผู้ถือหุ้นในช่วงการจัดตั้งบริษัทที่ต้องพิจารณา

 

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ Offshore จะมีแบบฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากจุดเด่นของธุรกิจคือ มีกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเข้มงวดสูง และอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลในบางกรณีเท่านั้น โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลยกเว้นการเผยแพร่เฉพาะหนังสือบริคณห์สนธิเท่านั้น ข้อมูลอื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ของผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้นและกรรมบริษัท ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธาณะได้ ทั้งนี้สำนักงานตัวแทนจัดตั้งบริษัท จะเก็บข้อมูลจำนวนคณะกรรมการ และรายงานการประชุมเป็นเอกสารลับ อนุญาตให้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ถือหุ้นบริษัทเท่านั้น

 

การสมัครเป็น BVI Company

องค์ประกอบสำคัญของ BVI Company ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหม่หรือเก่า นั่นก็คือ กฎหมายธุรกิจ BVI กำหนดว่าธุรกิจต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดย The BVI Financial Services Commission จะเป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลบริการทางการเงิน และออกใบอนุญาตให้กับริษัทหรือบุคคลที่ทำธุรกิจ โดยเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรก็จะต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว การเรียกชื่อหรือแยกประเภทบริษัทค่อนข้างซับซ้อน เช่น บริษัทจำกัด บริษัท นิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไร โดยจะมีชื่อต่อข้างท้าย เช่น Ltd., Corp., Inc., และ S.A. อย่างไรก็ตามระบบของ BVI ค่อนข้างทันสมัย ทำให้ขั้นตอนทุกอย่างรวดเร็วขึ้น 3-5 วัน

 

การเปิดบัญชีธนาคาร BVI Company

เมื่อคุณตั้งบริษัทแล้ว ขั้นตอนต่อมา จะต้องเปิดบัญชีธนาคารด้วย ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่นักลงทุนมักจะเจอคือ ชื่อเจ้าของบัญชีจะไปปรากฎในจุดใดจุดหนึ่งระหว่างการเปิดบัญชีธนาคาร ทำให้ข้อมูลถูกเปิดเผย อย่างไรก็ตามธนาคาร BVI หลายแห่งพยายามเปิดบัญชี โดยไม่ให้ชื่อเจ้าของบัญชีปรากฎ เพื่อรักษาความลับทางธุรกิจ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าชื่อเจ้าของบัญชีจะเป็นความลับ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะคุณสามารถเปิดบริษัทที่ไหนก็ได้ใน BVI

นอกจากนี้กฎของการเปิดบัญชีธนาคารหลาย ๆ แห่ง ธนาคารที่มีสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทของคุณ จะมีข้อมูลการขอจัดตั้งบริษัทใน BVI และเอกสารสำคัญหลายอย่าง เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลภายในของบริษัท และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลผู้ที่ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของบริษัทนั้น ๆ

และยังมีเอกสารสำคัญ เช่น สำเนาพาสปอร์ต สำเนาเอกสารการยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายของเจ้าของ และจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ซึ่งสำคัญต่อการเบิกถอนเงินในอนาคต ทั้งนี้ธนาคารจะมีข้อมูลสำคัญส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น รู้ว่าใครเป็นคนมีประวัติอะไรหรือไม่ หรือแยกออกว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไร

 

บทสรุป

ข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สะท้อนว่าทำไมการจดทะเบียนทำธุรกิจใน BVI ถึงได้รับความนิยมและเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Offshore ของโลก เนื่องจากการเป็น BVI Company จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับข้อเสนอทางการเงิน ภาษีที่เป็นไปได้ และโอกาสการทำธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้การมีสถานะเป็น BVI Company จะช่วยให้นักลงทุนเลือกธนาคารได้เหมาะกับบริษัท

 

ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.