กลยุทธ์ Top 5 Digital Marketing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1024 577 admin

กลยุทธ์ Top 5 Digital Marketing สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก  

 

กลยุทธ์ digital marketing เป็นกลยุทธ์สำคัญของการทำการตลาด ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ไม่ว่าธุรกิจนั้นๆ จะทำธุรกิจออนไลน์หรือไม่ แต่ digital marketing มีบทบาทสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจาก digital marketing จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เทียบเท่าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ digital marketing

บทบาทของ digital marketing ที่มีผลกับบริษัทในปัจจุบัน

การทำมาร์เก็ตติ้งแบบดั้งเดิม จะให้ความสำคัญกับโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ แต่การทำการตลาดหรือทำมาร์เก็ตติ้งแบบดั้งเดิมนั้น มีข้อจำกัดเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น แต่การทำการตลาดแบบ digital marketing ซึ่งเป็นการทำการตลาดแบบใหม่ สามารถปรับใช้ได้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ขณะเดียวกันรูปแบบการใช้งานยังมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสื่อหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ คอนเทนต์ อีเมล หรือผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

นอกจากนี้ความสำคัญของ digital marketing อีกประการหนึ่งคือ การสร้างแบรนด์สินค้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก หากลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้ เพราะฉะนั้น digital marketing จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง Brand Awareness ให้เกิดขึ้น คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ สำหรับการทำการตลาดโดยใช้รูปแบบ digital marketing ผู้ประกอบการสามารถใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อทดลองทำการตลาดก่อนได้ โดยใช้เครื่องมืดวัดผลตอบแทนการลงทุน (ROI) และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการทำการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาผ่านป้ายบิลบอร์ด หรือโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

รูปแบบการทำ digital marketing ที่เป็นที่นิยม ปะกอบด้วย 1.การทำการตลาดแบบ Search Engine Marketing 2.การทำการตลาดแบบ Local Search Marketing 3.การทำการตลาดแบบ Content Marketing 4. การทำการตลาดแบบ Social Media Marketing และ 5.การทำการตลาดแบบ Email Marketing โดยรายละเอียดของแต่ละรูปแบบ มีดังนี้

 

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing มีความสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากการค้นหาในแพลตฟอร์มกูเกิ้ล ช่วยเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ผ่าน “Keyword” ที่จะช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณแสดงผลบนกูเกิ้ลหน้าแรก หากใช้ SEO อย่างเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นการ Search Engine Marketing เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ หากรู้จักใช้เครื่องมือนี้ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ Search Engine Marketing เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน นอกจากทำให้ธุรกิจแข่งกับข้ามเซ็คเตอร์แล้ว ขนาดของธุรกิจจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ เพราะจากเดิมที่ตลาดรับรู้กันว่าธุรกิจขนาดใหญ่จะได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน แต่การใช้ Search Engine Marketing จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีพื้นที่ยืน และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) จากธุรกิจขนาดใหญ่ได้ การใช้ digital marketing จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ผลักดันธุรกิจขนาดเล็กได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลแต่อย่างใด

Local Search Marketing

การตลาดรูปแบบนี้ ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูลติดต่อไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงฟังก์ชั่นการค้นหาแผนที่ ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้า ในกรณีที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ดังนั้นหากบริษัทให้ข้อมูลที่จำเป็นไว้ โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ก็มีสูง เพราะข้อมูลที่ครบถ้วนช่วยการตัดสินใจได้มาก เมื่อเทียบกับการค้นหาเว็บไซต์ แต่ไม่เจอข้อมูลจำเป็น หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อบริษัทได้สะดวก

 

Content Marketing

กลยุทธ์ประเภทนี้เป็น กลยุทธ์ digital marketing ที่ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์เป็นหลัก หากผู้ประกอบการทำคอนเทนต์ที่ดี การสร้างบทความ หรือทำคู่มือในลักษณะโบชัวร์หรือไกด์บุ๊คจะช่วยได้มาก ยิ่งถ้าหากว่าตรงใจลูกค้า จะช่วยสร้างยอดขายได้

 

Social Media Marketing

การทำการตลาดรูปแบบนี้ อาจจะซับซ้อนกว่าการทำการตลาดรูปแบบอื่น เนื่องจากทุกคนต่างพูดถึงโซเชียลมีเดีย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียแล้วจะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ต้องให้ข้อมูล หรือข่าวให้ลูกค้า ก็จะประสบความสำเร็จจากการทำ Social Media Marketing ได้ ตัวอย่างของการทำการตลาดรูปแบบนี้ เช่นร้านอาหารท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการนำเสนอโปรโมชั่น หรือเมนูใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างฐานลูกค้าใหม่ และการซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิม

 

Email Marketing

Email Marketing มีความสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็กทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยหัวใจของการทำการตลาดรูปแบบนี้คือการสร้างรายชื่อลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่าน E-mail Subscriber เหมาะสำหรับเป็นช่องทางติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่ออกสินค้าใหม่ หรืออัพเดตผลิตภัณฑ์ หลาย ๆ ธุรกิจจึงเลือกช่องทางนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ทำไม่ยาก แต่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญกับธุรกิจขนาดเล็กมาก ๆ และมีผลในระยะยาว เพราะการที่ลูกค้าติดตามคุณ ย่อมช่วยสร้าง Brand awareness และสุดท้ายอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต

 

อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทที่ขาดความชำนาญ หรือยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ การใช้บริการ outsource ก็เป็นทางเลือกที่ดี นอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการต้องเริ่มทดลองใหม่ทั้งหมดแล้ว สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณไปถึงเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการใช้ social media เครื่องมือ search engine และการทำ local search marketing นอกจากการทำการตลาดแบบ content marketing และ email marketing ที่บริษัทสามารถดำเนินการเองได้อยู่แล้ว และสุดท้ายการที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเอสเอ็มอี ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ digital marketing ทั้ง 5 รูปแบบ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ช่วยให้บริษัทเติบโตต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.