Singapore company registration Inlps

ทำไมผู้ประกอบการถึงควรจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ตั้งแต่แรก

800 448 admin

ทำไมผู้ประกอบการถึงควรจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ตั้งแต่แรก

สำหรับผู้ประกอบการการมีความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการหาวิธีดำเนินการและเปลี่ยนความคิดนั้นให้กลายเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ในสิงคโปร์นิติบุคคลเป็นประเภทของกิจการที่พบได้เยอะที่สุด บริษัทในสิงคโปร์มีมากมายนั้นแปลว่าคู่แข่งของคุณก็มีมากตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องและทันเวลา

องค์กรธุรกิจประเภทใดที่ต้องการจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์

หนึ่งในการตัดสินใจแรกที่คุณต้องทำในฐานะผู้ประกอบการ คือ การเลือกประเภทโครงสร้างธุรกิจที่คุณจะจดจัดตั้งบริษัท จะมีผลกระทบต่อจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ภาพลักษณ์และการรับรู้ถึงแบรนด์ในสายตาลูกค้าและซัพพลายเออร์ของธุรกิจคุณ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อจำนวนเอกสารที่ธุรกิจคุณต้องจัดทำ และสินเชื่อต่าง ๆ

ในการจัดตั้งเริ่มแรกคุณสามารถเลือกระหว่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว ซึ่งในสามตัวเลือกที่กล่าวมานี้ บริษัทจำกัด เป็นโครงสร้างการจัดตั้งบริษัทที่ทันสมัยที่สุด และมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับขนาดได้อีกในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบที่ต้องการขององค์กรธุรกิจสิงคโปร์สำหรับผู้ประกอบการที่จริงจัง ข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการของโครงสร้างนี้ ได้แก่

 • คุ้มครองทรัพย์สิน บริษัทจำกัดมีโครงสร้างเป็นนิติบุคคล ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองออกจากหนี้สินทางธุรกิจของคุณ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีข้อได้เปรียบทางภาษีที่สำคัญสำหรับบริษัทในสิงคโปร์ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทใหม่ของคุณจะไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษี S$100,000 สำหรับสามปีแรกของการยื่นภาษี และคุณจะได้จ่ายเพียง 8.5% ของกำไร 300,000 เหรียญแรกในแต่ละปี นอกจากนี้คุณยังสามารถอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของคุณ
 • ภาพลักษณ์ที่มีความมืออาชีพ การจัดตั้งเป็นบริษัทจะให้ภาพลักษณ์ที่ดูมีความมืออาชีพกับบริษัทของคุณ ที่จะแสดงถึงศักยภาพพนักงานและนักลงทุนของคุณและสร้างฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งสำหรับการลงทุนและการเติบโตในอนาคต
 • การตั้งอยู่ของบริษัทนั้นมีอยู่ตลอดไป เนื่องจากบริษัทถูกพิจารณาว่าเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของ บริษัทจะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ แม้ว่าเจ้าของจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

Singapore company registration Inlps

ทำไมต้องจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ตั้งแต่แรก

เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของโครงสร้างธุรกิจ สำหรับการเริ่มต้นของธุรกิจ คุณควรดำเนินการรวมตัวบริษัทของคุณให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ยังมีข้อดีหลายประการสำหรับการดำเนินการเริ่มต้นดังกล่าว:

 • คุ้มครองชื่อ การจัดตั้งบริษัทอย่างรวดเร็วจะช่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันชื่อบริษัทของคุณ หลังจากการจัดตั้งคุณสามารถป้องกันชื่อธุรกิจของคุณเพิ่มเติมได้โดยการลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
 • ข้อตกลงทางกฎหมาย ข้อตกลงทางกฎหมายหลายประเภท (เช่นสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์สำหรับพื้นที่สำนักงาน) สามารถลงนามได้โดยองค์กรธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคตเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการจัดตั้งบริษัทในเวลาที่เหมาะสม มิฉะนั้นอดีตนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอาจอ้างสิทธิ์ในการเรียกร้องกับคุณ
 • เจ้าของทุน คุณสามารถสร้างสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่ขึ้นสำหรับตัวคุณเองในธุรกิจ ก่อนที่มูลค่าจะถูกสร้างเพิ่มขึ้นมา การรวมกิจการล่าช้าอาจเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจของคุณ
 • การเพิ่มทุน การจัดหาเงินทุนที่ปลอดภัยอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเจ้าของธุรกิจรายใหม่ แต่อาจจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจในการเติบโต นักลงทุนจะให้เงินทุนกับธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้ธนาคารหลายแห่งในสิงคโปร์มีบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ SME อีกทั้งยังยินดีที่จะให้บริษัทใหม่กู้ยืม แต่ไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไป

 

ทำไมถึงต้องจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์

การเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการบริษัทและการลงทุนทุกขนาดทั่วโลกกำลังใช้สิงคโปร์เป็นที่จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อธุรกิจของพวกเขิย่างถูกกฎหมาย เหตุผลของพวกเขาสำหรับการเลือกสิงคโปร์นั้นมีหลากหลาย ได้แก่

 • สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกแต่งตั้งโดยธนาคารโลก ด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ
 • สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกสำหรับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีที่สุด
 • สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 1 เนื่องจากมีเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างที่สุดสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดย The Global Enabling Trade Report
 • สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีที่สุดโดย Economic Intelligence Unit
 • สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกสำหรับประเทศที่มีการรับรู้การทุจริตน้อยที่สุด
 • อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ประมาณ 8.5% สูงถึงกำไร 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • ไม่มีเงินปันผลหรือภาษีจากกำไรจากการลงทุนในสิงคโปร์
 • ไม่มีภาษีมรดก / การตาย / มรดกในสิงคโปร์
 • อัตราภาษีส่วนบุคคลเริ่มต้นที่ 0% และสูงสุดที่ 20%

 

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการรวมคือคุณจะต้องกรอกเอกสารสำคัญบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะต้องทำรายงานการประชุมประจำปีให้สมบูรณ์ จัดทำรายงานประจำปีกับรัฐบาลและเก็บบันทึกของบริษัทตามลำดับ คุณควรใช้บริการบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบของประเทศสิงคโปร์ได้ เช่น บริษัท outsourced หรือบริษัทมืออาชีพ

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ และต้องการใช้บริการกับบริษัทมืออาชีพี่มีประสบการณ์ในการจดจัดตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ที่ให้คำปรึกษาแก่คุณอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท Interloop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop

Leave a Reply

Your email address will not be published.