Posts Tagged :

Permanent Resident สิงคโปร์

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวร (PR) ประเทศสิงคโปร์

512 205 admin

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวร (PR) ประเทศสิงคโปร์   ในแต่ละปีมีผู้คนหลายพันคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้พำนักถาวรในสิงคโปร์…

read more

ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงย้ายฐานการลงทุนไปสิงคโปร์?

936 620 admin

ทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงย้ายฐานการลงทุนไปสิงคโปร์? การลงทุนในสิงคโปร์ นอกจากจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำที่สุดแล้ว สิงคโปร์ยังถือว่าเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)…

read more

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน

883 497 admin

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในสิงคโปร์ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พำนักถาวรได้ (PR)…

read more