Posts Tagged :

บริษัทต่างชาติเปิดบริษัทในไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

691 460 admin

ทำไมต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย? บนเส้นทางของการลงทุน นอกจากนักธุรกิจจะต้องหาจุดแข็งของบริษัทตัวเองให้เจอแล้ว เพื่อให้คุณสามารถแข่งขันในตลาดได้ นักลงทุนต่างชาติที่สนใจจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทย…

read more

บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาเปิดในไทย ทำอย่างไร

877 585 admin

ชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุน แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือคุณควรทำการบ้านให้ดีและมั่นใจว่าพร้อมที่จะใช้เวลาสักสองสามปีในการใช้ชีวิตและสร้างธุรกิจในประเทศไทย บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงทางเลือกในการจดทะเบียนบริษัท วิธีการขอวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น…

read more

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

626 417 admin

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ และเงื่อนไขต่าง ๆ…

read more

บริษัทต่างชาติ ที่ต้องการมาเปิดบริษัทที่ไทย ต้องทำยังไง

960 560 admin

การทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับต่างชาติ   ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 2…

read more