Posts Tagged :

การลงทุนในจีน

‘อุตสาหกรรมจีน’ ใกล้ถึงจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี จากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น

660 371 admin

ภาคโรงงานของจีนใกล้ถึงจุดสูงสุดในรอบ 10 ปีจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกยังคงชะลอตัวจากโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ…

read more
industrial water park

‘เศรษฐกิจจีน’ เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

840 561 admin

แม้สหรัฐฯ จะเดินเกมออกมาตรการคว่ำบาตรจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอำนาจทางการค้า แต่ในเดือนนี้จีนอาจจะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จ 2…

read more

คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน

688 459 admin

คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีน การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนมีความท้าทายมากเป็นพิเศษในแบบของตัวเอง ตั้งแต่การกำหนดประเภทของธุรกิจไปจนถึงการบริหารจัดการบริษัท ข้อแนะนำง่าย ๆ…

read more