การจ้างงานพนักงานต่างชาติ ผ่านระบบ EOR

150 150 admin

ปัจจุบัน “การทำงานที่ไหนก็ได้” หรือ “Remote Working” ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยบริษัทประมาณ 38% อนุญาตให้พนักงานทำงานแบบ Remote ได้ แต่ความท้าทายคือหากคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก จะสามารถจ้างพนักงานแบบ Remote ได้หรือไม่ ดังนั้นในบทความนี้จะชวนนักลงทุนมาทำความรู้จักกับการจ้างงานแบบ Remote ในต่างประเทศ ว่าจะมีข้อแตกต่างกับการจ้างงาน Remote ในประเทศอย่างไรบ้าง

 

ประโยชน์การจ้างงานแบบ Remote ระหว่างประเทศ 

ข้อดีของการทำงานแบบ Remote มีหลายประการ อันดับแรก จะทำให้ตารางงานการทำงานของพนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในตำแหน่งงานนั้น ๆ ขณะเดียวกันในด้านข้อดีต่อผู้ประกอบการ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 11,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งแม้ว่าธุรกิจทั่ว ๆ ไปจะได้รับประโยชน์จากการจ้างงานแบบ Remote แต่รู้หรือไม่ว่าในธุรกิจขนาดเล็กเอง กลับได้เปรียบกว่า มีข้อดีมากมายไม่แพ้บริษัทใหญ่ที่ใช้ระบบการทำงานแบบ Remote

โดยในธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว มีรายงานพบว่าการทำงานแบบ Remote ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่า ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้รับมุมมองจากพนักงานต่างชาติที่สะท้อนการทำงานของบริษัท ซึ่งเป็นผลดีมากกว่า ดังนั้นการจ้างงานแบบ Remote จึงส่งผลดีต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน จึงเป็นความพยายามที่คุ้มค่า

 

วิธีการจ้างงานแบบ Remote Workers จากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่สนใจอยากจ้างงานแบบ Remote Workers จากต่างประเทศ อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของระบบงานราชการที่ดูแลบริษัทไทยที่มีการว่าจ้างงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนย้ายถิ่นฐาน (ไม่ใช่กลุ่มคนทำงานฟรีแลนซ์)

บริการ International EOR (Employer of Record) จึงเป็นโซลูชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทสามารถว่าจ้างพนักงานจากที่ไหนก็ได้ในโลก โดยไม่ต้องจัดตั้งนิติบุคคลต่างประเทศ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า หากผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ

 

EOR คืออะไร?

EOR เป็น Third Party ที่รับผิดชอบสัญญาบริการจัดหางานทั้งหมด ซึ่งการจ้างพนักงานต่างประเทศในรูปแบบ EOR จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าถึงทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย ไม่ต้องจัดการเอกสารหรือว่าจ้างพนักงานโดยตรงด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและต้นทุนค่าบริหารงานสูงขึ้นโดยใช่เหตุ

ทั้งนี้นิยามของ EOR หมายรวมถึงการยืมตัวพนักงาน การจัดส่งแรงงาน การจัดหาพนักงานหรือการคัดสรรพนักงานด้วย

 

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเลือกใช้บริการ EOR

หากบริษัทคุณกำลังมองหาโซลูชั่นแก้ปัญหาการจัดการด้าน HR ก็อาจจะคุ้นเคยกับโครงสร้างของ EOR อยู่บ้าง แต่นักลงทุนอาจมีคำถามว่า การรับพนักงานเข้าทำงานผ่านบริการ EOR เหมาะกับบริษัทหรือไม่อย่างไร?
ดังนั้นก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจ องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่จะต้องพิจารณา มีดังนี้

 

1. EOR ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และตรงตามความต้องการ

ประเด็นสำคัญที่สุดของการใช้บริการ EOR คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการ EOR เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับบริษัทหรือไม่ แม้ว่า EOR จะบริการสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฝ่าย HR แต่ก่อนอื่นบริษัทต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นหลัก

 

  • ความปลอดภัยและการประมวลผลเชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี จะช่วยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาจากการลดการจ่ายค่าชดเชยและค่าประกันพนักงาน นอกจากนี้บริการ EOR ยังช่วยให้แนวทางการจัดการด้าน HR ของบริษัทถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

 

  • เครื่องมือและทรัพยากร EOR

โดยทั่วไปบริษัทที่ใช้บริการ EOR มักจะเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ HR  ข้อดีของบริการ EOR คือ มีบริการซอฟต์แวร์คำนวณเงินเดือน ต้นทุนแรงงาน การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนข้อตกลงและกลยุทธ์ต่าง ๆ  EOR จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในทีมไปได้มาก และลดการซื้อเทคโนโลยีใหม่โดยไม่จำเป็น

 

  • การพัฒนาธุรกิจ

ดังนั้นหากผู้ประกอบการพร้อมที่จะขยายตัวธุรกิจให้เติบโตขึ้น การใช้บริการ EOR ก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนากเล็กที่เจ้าของต้องบริหารจัดการทุกอย่าง ซึ่งนอกจากง่ายต่อการควบคุมแล้ว ยังเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทต้องการเพิ่มจำนวนพนักงานเมื่อธุรกิจขยายตัว ซอฟท์แวร์การทำงาน EOR ก็รองรับจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยไม่กระทบระบบประมวลผล และการพัฒนาธุรกิจ

 

2. เช็คว่ารูปแบบบริการ EOR เหมาะกับบริษัทหรือไม่?

คำถามเหล่านี้ เป็นการเช็คลิสต์ว่าบริษัทคุณเหมาะที่จะใช้บริการ EOR หรือไม่ เพื่อให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพที่สุด และคุ้มค่ากับการต้นทุนค่าบริการ EOR ที่บริษัทจะต้องจ่าย

-EOR ทำงานอย่างไร?

-บริษัทมีที่ปรึกษามืออาชีพหรือไม่

-มีผู้แก้ปัญหาได้ทันเวลา /ทันสถานการณ์หรือไม่

-ใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

-ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง?

 

3. ราคาที่เหมาะสม

โครงสร้างของบริการ EOR ในแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการจะต้องทราบว่าโครงสร้างแต่ละแบบมีราคาเหมาะสมที่เท่าไร ก่อนจะเลือกใช้บริการ ทั้งนี้สำหรับบริการ Talent Dispatching บริษัทต่าง ๆ จะคิดอัตราคงที่ของพนักงานต่อเดือน หรือคำนวณเงินเดือนจากเปอร์เซ็นต์ในอัตราที่แน่นอน

ส่วนในด้านการเก็บค่าใช้จ่าย นักลงทุนต้องทราบว่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินมัดจำ เนื่องจากผู้ให้บริการ EOR ให้บริการผู้ประกอบการในฐานะลูกค้าต่างชาติ

 

ประโยชน์จากการเลือกผู้ให้บริการ EOR ที่น่าเชื่อถือ

ประโยชน์จากการใช้บริการ EOR ระหว่างประเทศ มีดังนี้

  • ทำให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดการค้าอย่างรวดเร็ว (ภายในเวลา 48 ชั่วโมง)
  • ประหยัดต้นทุน60% เมื่อเทียบกับการจัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในประเทศ
  • การลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินทางปัญญาและพนักงานของบริษัท จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
  • ขั้นตอนที่มีความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการออกเงินเดือน สิทธิประโยชน์พนักงาน ตลอดจนการออกใบแจ้งหนี้ระหว่างประเทศได้สะดวกมากยิ่่งขึ้น

 

หากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.