Business Blog Category

a group of people having a meeting

สร้างองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วโลก

1024 683 jai

ไม่ว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะดีแค่ไหนหรือมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้ามากเพียงใด มีสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับทุกบริษัท นั่นคือเส้นทางของธุรกิจจะเปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก เช่น…

read more

ทิศทางของเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2023

150 150 jai

ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกในปี 2022 อย่างไรก็ตามเราเข้าสู่ปี 2023 พร้อมกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…

read more
asian women working at home

ธนาคารสามารถพัฒนาการให้บริการธุรกิจ SME ในไทยได้อย่างไร

900 600 jai

ธนาคารสามารถพัฒนาการให้บริการธุรกิจ SME ในไทยได้อย่างไร หัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่หนาแน่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)…

read more
cityscape bangkok highway bridge thailand

ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

863 574 admin

ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตัวบ่งชี้หลายอย่างของโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงทางดิจิทัลได้แสดงให้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับประชากรกลุ่มใหญ่ ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าสินค้าออนไลน์รวมเพิ่มขึ้น…

read more
urban traffic with cityscape

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม EV ในอาเซียน

752 502 admin

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม EV ในอาเซียน รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ…

read more
kuala lumpur building exterior city

คว้าโอกาสในการเติบโตใหม่สำหรับอาเซียน

750 500 admin

คว้าโอกาสในการเติบโตใหม่สำหรับอาเซียน ในขณะที่เศรษฐกิจของอาเซียนกำลังเดินหน้าสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและกลับสู่การดำเนินธุรกิจอีกครั้ง พวกเขายังต้องรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นและหาวิธีที่ดีที่สุดในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการฟื้นตัวที่ยืดหยุ่น…

read more
male and female having a conversation about the misconceptions of working remotely

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานระยะไกล

1024 1024 admin

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานระยะไกล ความท้าทายในการทำให้งานระยะไกลมีประสิทธิภาพและความเท่าเทียมนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่เรื่องที่จัดการไม่ได้ คนทำงานหลายคนเคยพยายามปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับงาน…

read more