Offshore cryptocurrency

Offshore Cryptocurrency

800 533 admin

การใช้ Cryptocurrency เพื่อนำออกต่างประเทศ (Offshore)

หากธุรกิจของคุณมีหลายประเทศ หรือคุณกำลังสนใจที่จะนำเงินออกนอกประเทศ (Offshore) แต่กลับต้องเจอปัญหามากมาย ด้วยกฎหมายของแต่ละประเทศในการนำเงินเข้าหรือเงินออกที่มีความทับซ้อน และอาจทำให้คุณเสียประโยชน์ทางเงินไปอย่างไม่เต็มใจไม่มากก็น้อย นักลงทุนหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะหันมาใช้สกุลเงินดิจิตอล Cryptocurrency ในการเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศ

หากแต่ประเทศต่าง ๆ ต่างมีกฎหมายเข้ามารองรับในการนำเงินดิจิตอลเข้า – ออก ระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกรรมดิจิตอล ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดยังต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างระมัดระวัง ทั้งการเสียภาษี การนำเงินเข้าออกใดใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีหลากหลายวิธีที่จะสามารถทำธุรกรรมดิจิตอลได้อย่างสะดวกและถูกกฎหมาย

 

เครื่องมือสำหรับบล็อกเชน Cryptocurrency ออกนอกประเทศ

 

 1. Bitcoin wallet ต่างประเทศ

ในการจัดเก็บเหรียญดิจิตอลแบบ Peer to Peer (เครือข่ายการเก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ที่ผู้ใช้แต่ละคน) นั้นมีความสำคัญในการจัดการเรื่องภาษี และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี การแลกเหรียญโดยใช้แพลตฟอร์ม Bitcoin wallet ต่างประเทศนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนระบบภาษี และการป้องกันทรัพย์สินดิจิตอล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการทำธุรกรรมอื่น ๆ

ในการเลือกใช้บัญชีที่เหมาะสมนั้นให้ผลที่ต่างกันมาก หากคุณต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ให้มากที่สุด และลดการสูญกำไรไว้ การเลือก LIFO หรือ FIFO สลับกันไปมา เพื่อชดเชยการสูญเสีย Bitcoin และการใช้บริษัทต่างประเทศที่มีอำนาจการควบคุมในแต่ละขอบเขตเป็นที่ปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากสำหรับการดูแลโครงสร้างภาษีที่มีประสิทธิภาพ

 

 1. สกุลเงินเทียบกับสินทรัพย์และการจำแนกประเภทเงินสด

คุณจำเป็นต้องเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหนึ่งวิธี โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการแลกเงินดิจิตอลของคุณเป็นเงินสด

 • ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับภาษี แต่จะทำให้สกุลเงินดิจิตอลมีการเก็บภาษีจากกำไรที่ได้รับหากคุณต้องการจะแลกเป็นเงินสด
 • ตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องมีการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 • ในฐานะที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ FX จึงต้องได้รับใบอนุญาต FX ด้วย
 • ในฐานะที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่า ศุลกากรมีหน้าที่ในการรายงานเมื่อเงินเข้า-ออกประเทศ และหากมีทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่ในกฎจะถูกริบโดยศุลกากร
 • ในฐานะที่เป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินดิจิตอล

หากคุณลือกวิธีที่เหมาะสมกับคุณ กระบวนการเหลานี้จะช่วยให้คุณมีการจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อจำกัดที่น้อยที่สุด ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันสินทรัพย์ของคุณอีกด้วย

 

 1. การแลกเงินจากทางต่างประเทศ

การเลือกวิธีนี้เป็นทางที่มีประโยชน์และฉลาด เพราะการแลกเงินต่างประเทศนั้นจะอยู่นอกอำนาจของเขตศาลที่ควบคุมและกำหนดภาษี ซึ่งทำให้คุณได้รับความยืดหยุ่นและอิสระอย่างมากในวิธีนี้ แต่มีสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้น โดยคุณต้องคอยติดตามอย่างเคร่งครัด

สืบเนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวด และการขอใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภาในประเทศนั้นค่อนข้างที่จะยากจนไปถึงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการนำเงินมาแลกที่ต่างประเทศ (Crypto-Offshore) ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์

Offshore cryptocurrency

 1. การขุด Bitcoin นอกประเทศ (Offshore Mining)

การขุด Bitcoin และ altcoin นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายและกรอบภาษี ดังนั้นการขุด Bitcoin ที่จะทำให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือ การขุดบนคลาวด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากและเป็นประโยชน์มากที่สุด

 

 1. ธนาคารนอกระบบต่างประเทศ (Offshore Banking)

ระบบ SWIFT ของ NSA ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด KYC KYCC FATCA และเอกสารต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบอื่น ๆ ในระบบธนาคาร และความล่าช้า หากแต่เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาปกป้องด้านความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปลี่ยนการใช้ธนาคารจากธนาคารเอกชนภายในประเทศเป็นธนาคารต่างประเทศ เป็นตัวการสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมธนาคารในต่างประเทศ จากสถานการณ์ธนาคารในต่างประเทศข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีจำกัดเงินทุนซึ่งทำให้ขัดกับสินทรัพย์ที่มี ความผันผวนนี้จึงทำให้สถานการณ์ธนาคารนั้นแย่ลง ดังนั้นระบบ Blockchain จึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้

 

 1. ICO ต่างประเทศ (Offshore ICO)

อุปสรรคในการเสนอขายเหรียญดิจิตอลนั้นคือเรื่องเวลา ในการโอนผ่าน ICO นั้นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจส่วนใหญ่ด้วยข้อดีที่เหนือกว่ากลุ่มอื่น ๆ

 • ข้อกำหนดการรายงานที่จำกัด
 • ความพร้อมใช้งาน หรือการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต FX
 • สิทธิ์การใช้งาน Cryptocurrency ที่ชัดเจน

 

 1. การป้องกันทรัพย์สินดิจิตอล (Offshore Crypto Asset Protection)

การปกป้องทรัพย์สิน เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันการเรียกร้องในอนาคต โครงสร้างการป้องกันสินทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องจากผู้มีอำนาจที่อาจเป็นปฏิปักษ์หรือศาลสามารถเพิกเฉยต่อโครงสร้างที่กำหนด และปฏิบัติต่อผู้อนุญาต / ผู้รับผลประโยชน์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่เชื่อถือได้ ศาลมีกลไกที่สามารถดูหมิ่นเพื่อกำหนดบทลงโทษ เพื่อบังคับลูกหนี้ให้เปิดเผยทรัพย์สิน

สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Cryptocurrencies เสนอวิธีที่จะทำให้ทรัพย์สินปลอดภัยจากศาลและรัฐบาล ที่อาจเป็นปฏิปักษ์ เนื่องจากทั้งหมดจะอยู่ใน Blockchain ในฐานะบัญชีดิจิตอลแยกประเภทเพื่อกระจายอำนาจ

 

การนำเงินออกไปต่างประเทศ อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมกับทุกสกุลเงิน ด้วยกระบวนการซื้อขายเหรียญดิจิตอล การแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอล หรือการใช้ ICO นั่นมีกระบวกการที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงควรใช้บริการบริษัท Offshore ที่มีความน่าเชื่อถือและมีเครือข่ายกว้างขวาง

บริษัท Interloop Solution & Consultancy มีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุน Cryptocurrency หรือการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกแห่งเงินดิจิตอล หากท่านสนใจสามารถติดต่อปรึกษาได้ทาง โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.