ทำธุรกิจในกัมพูชา ได้อย่างไร

1000 563 admin

การทำธุรกิจในกัมพูชา

กัมพูชาเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคจำนวนมากที่เริ่มเห็นโอกาสและหันมาขยายธุรกิจในกัมพูชา ซึ่งใน 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัวไม่ต่ำกว่า 8% โดยมีแรงหนุนจากธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจก่อสร้าง การเกษตรและการท่องเที่ยว โดยในปี 2558 และ 2559 GDP ของกัมพูชา เติบโตมากกว่า 7% ขณะเดียวกันถ้าพิจารณาจาก GDP ต่อหัวในปี 2546 อยู่ที่ 367 ดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในปี 2557 ถึง 1,130 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ถ้าพิจารณาจากเส้นความยากจน ในปี 2555 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่ที่ 17.7% ลดลง 3% จากปี 2554

 

การประกอบธุรกิจในกัมพูชา

ตั้งแต่ที่กัมพูชากลายเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ก่อนจะเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2547 นั้น พัฒนาการด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่าการค้ากัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ประมาณ 33% ของการส่งออกทั้งหมดของกัมพูชา เป็นการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและรองเท้าเป็นหลัก และในปี 2557 การส่งออกของกัมพูชาไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเพิ่มเป็น 2,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีเดียวกันการส่งออกของสหรัฐไปยังกัมพูชามีมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

การท่องเที่ยวกัมพูชา

อุตสากรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชากำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุด จากความงดงามทางวัฒนธรรมของนครวัด โดยในปี 2558 นครวัดซึ่งเป็นมรดกโลก ได้รับการโหวตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก จาก Lonely Planet จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2557 มีประมาณ 4.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.5% ​​เมื่อเทียบกับปี 2556 และในช่วงไม่กี่ปี่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชาเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่านับตั้งแต่ปี 2541 และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้น 7 ล้านคนในปี 2563

ข้อตกลงทางการค้าของกัมพูชา

ในปี 2538 กัมพูชาได้เข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพอาเซียน (ACCSQ) นอกจากนี้ยังได้ลงนามข้อตกลงการค้าจำนวนมากรวมถึงเข้าร่วมกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ-กัมพูชา (TIFA) ในปี 2549 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้แล้วกัมพูชายังเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มาตั้งแต่ปี 2558

 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การเกษตรยังคงเป็นภาคส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและการท่องเที่ยวก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2547 จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 264 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนหลายข้อที่น่าสนใจ สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจทำธุรกิจในกัมพูชา อาทิเช่น

 • อนุญาตให้บริษัทต่างชาติถือหุ้น 100%
 • งดจัดเก็บภาษีนิติบุคคล สูงถึง 8 ปี และจัดเก็บภาษีนิติบุคคลเพียง 20% หลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการลงทุน
 • ปลอดภาษีนำเข้าสินค้าทุน
 • ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการส่งคืนทุน

การทำธุรกิจในกัมพูชาคือการสร้างโอกาสทางการตลาด

เนื่องจากการลงทุนในกัมพูชา เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การศึกษา การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน การเกษตรและธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ พลังงาน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และการดูแลสุขภาพ

 

โอกาสที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจในกัมพูชา
 • โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและรีสอร์ท
 • บริการการศึกษา
 • บริการด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรม
 • ของใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปอาหาร
 • รถยนต์มือสองและชิ้นส่วนยานยนต์
 • อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • แฟรนไชส์อาหารจานด่วนและเครื่องดื่ม
 • เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์
 • บริการดูแลสุขภาพ

 

อะไรที่นักลงทุนมักเข้าใจผิด?

แม้ว่ากัมพูชาจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีนักลงทุนบางคนเข้าใจผิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศด้อยพัฒนา และมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมมูลค่าต่ำ ทั้งยังใช้แรงงานมากเกินไป เช่นธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ธุรกิจการเกษตร ซึ่งความจริงแล้วกัมพูชากำลังเคลื่อนห่างจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม และกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยรัฐบาลได้ประกาศแผนการใช้เทคโนโลยี 5G ในเมืองเสียมเรียบ เพื่อปรับปรุงอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ นอกจากโอกาสทางดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมการค้าบริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของประชาการในประเทศ กัมพูชาจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

 

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจลงทุนในกัมพูชาคืออะไร?

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจในกัมพูชา แม้ว่ากฎหมายจะเปิดทางให้บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100% แต่การจะประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการชาวไทยควรมองหาพันธมิตรในท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ประกอบการท้องถิ่นจะมีเครือข่ายที่กว้างขวางและความรู้เชิงลึกในด้านตลาด และกฎหมายธุรกิจ อย่างไรก็ตามเจ้าของธุรกิจชาวกัมพูชาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีความเป็นสากลมากขึ้น และเปิดรับการทำงานกับบริษัทต่างประเทศ

 

มารยาททางธุรกิจ : การทำธุรกิจในกัมพูชา

การทำธุรกิจในกัมพูชาในระยะแรก นักลงทุนจะเจอปัญหาที่คล้าย ๆ กับการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถจะเรียนรู้จากการความผิดพลาดดของผู้อื่นที่มีประสบการณ์ได้ ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่นักลงทุนมักจะบอกต่อกันอยู่เสมอคือ การรายล้อมไปด้วยคนที่คุณไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจพนักงานหรือเจ้าของบ้านที่มีศรัทธาเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้นักลงทุนจะต้องวางแผนล่วงหน้า ทำวิจัยหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุน ซึ่งการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ไม่ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่มากเกินไป กลับจะทำให้นักลงทุนรับมือกับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำ

 

สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ!

อย่างไรก็ตามแม้นักลงทุนจะเตรียมตัวมาอย่างดี แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้ ซึ่ง InterLoop ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อจดทะเบียนทำธุรกิจในกัมพูชา ท่านสามรถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps และเบอร์โทรศัพท์ 097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.