Inlps foreign business license

การเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของต่างชาติ

980 571 admin

การเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของต่างชาติ

ประเทศไทยได้จำกัดและห้ามการเข้ามาของชาวต่างชาติในพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ และประกอบธุรกิจบางประเภท อ้างอิงตามในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (FBA) ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว นั้นห้ามมิให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจากอธิบดีกรมทะเบียนการค้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศ กฎหมายแยกต่างหากควบคุมการเป็นเจ้าของที่ดินในต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การธนาคาร การประกันภัย การเงิน และการขนส่ง

แม้ว่ากฎหมายไทยมีข้อ จำกัด ว่าชาวต่างชาติสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไร แต่ก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของธุรกิจและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจในบางกรณี

 

ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ ในประเทศไทย

ที่ Interloop Solutions & Consultancy เรามักได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจในไทย มักจะได้รับข้อมูลที่หลอกลวงหรือข้อมูลที่ผิด ๆ  ดังนั้นในบทความนี้เราขอกล่าวถึงความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการมาประกอบธุรกิจในไทย

 

ธุรกิจต่างประเทศไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเป็นคนไทยเสมอไป

มีกรณีที่นักลงทุนต่างชาติเข้าใจผิดในการสร้างโครงสร้างกลุ่มคณะกรรมการที่ซับซ้อน ความเข้าใจผิดนี้อาจรวมถึงธุรกิจที่ต้องมีกรรมการคนไทยหนึ่งคนที่ลงทะเบียนกับบริษัทใหม่อย่างน้อยหนึ่งคน

หากแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่สถานการณ์ที่บริษัทต้องการกรรมการหนึ่งคนขึ้นไปที่เป็นคนไทย เช่น ธุรกิจต่างประเทศที่ดำเนินงานที่อยู่ในบัญชี2ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีสถานการณ์อื่น ๆ เช่นกัน แต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นมากกว่าและไม่ใช่กฎ แม้ว่าจะมีเหตุผลที่จะต้องมีผู้อำนวยการคนไทยหรือชาวต่างชาติในท้องที่เพื่อความสะดวก แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดความต้องการว่าต้องมีผู้อำนวยการประจำถิ่นในท้องที่ หรือผู้อำนวยการต้องเป็นคนไทย เฉพาะบริษัทที่จะต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อยหนึ่งคน

 

เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเทศไทย

บริษัท ต่างประเทศขึ้นอยู่กับประเภทที่เฉพาะเจาะจงโดยปกติแล้วจะต้องส่งเงินลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศจากต่างประเทศซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแปลงเป็นเงินบาทเพื่อดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนดนี้ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศที่พัฒนาแล้วและเนื่องจากสกุลเงินต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะแข็งค่ากว่าเงินบาท เงินทุนจากต่างประเทศอาจถูกมองว่าเป็นประโยชน์

การลงทุนขั้นต่ำโดย บริษัท ต่างประเทศถูกควบคุมโดยกฎหมายและต้องไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทเว้นแต่ว่ากฎระเบียบของรัฐบาลกำหนดจำนวนที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ และในกรณีที่บริษัทต่างประเทศประกอบธุรกิจที่ต้องการใบอนุญาตประกอบธุรกิจในต่างประเทศต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อย 3 ล้านบาทต่อธุรกิจ

 

ขอบเขตธุรกิจในการทำธุรกิจในประเทศไทย

แม้ว่าขอบเขตของธุรกิจที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถูกจำกัด หากแต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทต่างประเทศจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่ใช่ภาษีเช่นที่เสนอภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หากเป็นบริษัทต่างประเทศพยายามที่จะขยายกิจกรรมทางธุรกิจกระบวนการของการได้รับอนุญาตสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มเติมแต่ละครั้งอาจค่อนข้างยุ่งยากขึ้นอยู่กับว่าบริษัทขยายขอบเขตธุรกิจบ่อยแค่ไหน

 

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประเทศไทยได้ไม่ยาก

ตามที่กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้มีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับชาวต่างชาติที่จะเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่จำเป็นต้องมีหุ้นส่วนคนไทย ซึ่งถูกกฎหมายโปร่งใสปรับขนาดได้และใช้เงินจำนวนไม่มากนัก

หน่วยงานศูนย์ต้นทุนรวมถึงสำนักงานตัวแทนต่างประเทศเพื่อให้การควบคุมคุณภาพการวิจัยการตลาดหรือบทบาทการสนับสนุนลูกค้าหรือสำนักงานภูมิภาคเพื่อดูแลการดำเนินงานสำนักงานสาขาใกล้เคียงทั่วเอเชีย หน่วยงานที่สร้างรายได้ประกอบด้วยสำนักงานสาขาเพื่อเป็นส่วนขยายของ บริษัทแม่ในต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงานต่างประเทศที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย แต่มีประเภทธุรกิจอยู่ในรายชื่อธุรกิจที่ถูกจำกัดทั้งสามรายการ จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ ในขณะที่มีบางภาคส่วนที่ชาวต่างชาติถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการในประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้เป็นรายการที่ยาวและยิ่งไปกว่านั้นการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากต่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่ยากเกินไป

นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทยยังเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับบริษัทต่างชาติที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขอได้อย่างง่าย หากธุรกิจของคุณผ่านคุณสมบัติ และคุณมีที่ปรึกษาหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้

 

ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และจะมองว่ามีประโยชน์ในการทำธุรกิจในฐานะบริษัทต่างประเทศหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยเป็นระบบราชการค่อนข้างมาก และกิจกรรมทางธุรกิจต่างประเทศก็ถูกจำกัด ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติควรที่จะหานักกฎหมายไทยที่มีความสามารถก่อนที่จะประกอบธุรกิจ

การทำธุรกิจที่ประเทศไทยสามารถมีได้หลายวิธีที่จะทำให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศไทย หรือถือหุ้นมากกว่าได้ ทั้งการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือจะเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม

สำหรับท่านใดที่สนใจลงทุนทำธุรกิจที่ประเทศไทย หรือต้องการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท Interloop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @interloop ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาคุณอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.