fbpx
  BOI Thailand

  ชี้เป้าสิทธิยกเว้นภาษี ที่นักธุรกิจพลาดไม่ได้ กับโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  857 479 admin

  BOI มาพร้อมกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ด้านลดหย่อนภาษีนิติบุคคลให้กับผู้ลงทุน

   

   

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมธุรกิจบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ความช่วยเหลือคนไทยและนักลงทุนต่างชาติในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ต้องการโดยเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย

   

  สิทธิประโยชน์จาก BOI ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

   

  1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

  บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยอาจมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีนำเข้า และอาจได้รับการยกเว้นภาษีและเงินปันผลของนิติบุคคล ได้รับสิทธิการหักลดหย่อนสองเท่าจากค่าขนส่งไฟฟ้า น้ำ และค่าการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ

   

  2. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

  ธุรกิจในและนอกประเทศที่ได้รับการรับรองจาก BOI ของไทย มีสิทธิ์จ้างแรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะจากต่างประเทศ นอกจากนี้ BOI ยังจัดทำวีซ่าแบบไม่ถาวร และใบอนุญาตทำงานผ่าน “วีซ่าแบบครบวงจร (One-Stop Visa)” สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีนี้ยังรวมไปถึง การอนุญาตให้เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ เข้าร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

   

  สำหรับนักลงทุนที่สนใจสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี การนำเข้าเครื่องจักร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก BOI สามารถติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจาก BOI ได้ที่ InterLoop พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและประเมินเงื่อนไขบริษัทให้ท่านฟรี โดยไม่คิคค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อได้ที่ โทร: 097-106-9113 หรือ ไลน์ไอดี: @inlps

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.