Posts Tagged :

GIP Scheme Singapore

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน

883 497 admin

การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการนักลงทุน นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในสิงคโปร์ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์พำนักถาวรได้ (PR)…

read more