Posts Tagged :

E-Commerce

เมื่อยอดสร้างรายได้ออนไลน์ เติบโตกว่า 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

150 150 admin

ยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็น New Users ในอาเซียนในปีนี้เพิ่มขึ้น 40…

read more

การเลือกใช้เมทริค เพื่อวัดผลในอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) – ตอนที่ 1

640 452 admin

การขายของออนไลน์เป็นมากกว่าการผลิตสินค้าแล้วนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบว่าผู้เข้าชมนั้นใช้งานเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณอย่างไร ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เมตริก (Metrics)…

read more