Posts Tagged :

เศรษฐกิจฮ่องกง

 “สิงคโปร์” กำลังจะขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่แท้จริง แทนฮ่องกงที่ปัญหาการเมืองกำลังรุมเร้า

922 615 admin

 “สิงคโปร์” กำลังจะขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่แท้จริง แทนฮ่องกงที่ปัญหาการเมืองกำลังรุมเร้า   ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองของฮ่องกง…

read more