Business in Thailand Inlps

การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

960 540 admin

การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนต่างชาติต้องการเปิดธุรกิจ หรือเข้ามาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย คนไทยอาจช่วยชาวต่างชาติให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือทำงานในประเทศไทย รัฐบาลไทยต้องการจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัท ในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ และสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

นักธุรกิจที่ต้องการจะเริ่มทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยปัจจัยใด ๆ ก็ตามแต่ หากแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ทั้งแนวทาง การได้รับความคุ้มครอง สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ประกอบการที่คิดว่าจะเข้าสู่ระบบธุรกิจของไทย ตั้งแต่ประเภทธุรกิจที่จะเลือกวิธีการขอใบอนุญาตทำงาน ไปจนถึงการจ่ายภาษี คู่มือรายละเอียดในบทความนี้นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อนำทางตลาดไทย

 

ทำไมต้องทำธุรกิจที่ประเทศไทย

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจในการจัดตั้งธุรกิจ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในอาเซียน นอกจากนั้นยังมีธุรกิจที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมการเริ่มต้นและเทคโนโลยีในประเทศไทยกำลังเฟื่องฟู

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทขนาดใหญ่ต่างให้ความสนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ และจัดตั้งกระบวนการทางธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตในภาคธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ไปจนถึงเทคโนโลยีการเงิน นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างพากันมาให้ความสนใจที่ประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคนี้ ด้วยการขนส่งที่เชื่อมโยงกันได้อย่างดี ความคึกคักของกลุ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพ และ ธุรกิจบริษัทดิจิทัล รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของบริษัท

 

ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

  1. เลือกประเภทของบริษัท

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการเลือกประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจัดตั้ง หากบริษัทของคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทคุณต้องมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนไทยในขณะที่ชาวต่างชาติจะสามารถเป็นเจ้าของได้สูงสุดเพียง 49% ของบริษัท

เปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนี้อาจได้รับการยกเว้น หากธุรกิจของคุณได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมอบให้กับธุรกิจที่เป็นเจ้าของต่างประเทศที่ไม่ได้แข่งขันกับธุรกิจในไทย ใบอนุญาตสามารถส่งไปยังกรมออกใบอนุญาตต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจจะใช้เวลาสองสามเดือนในการอนุมัติ

นอกจากนั้นยังมีบริษัทอีกหลายประเภทในการจัดตั้ง เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นได้รับผิดจำกัด ในขณะที่กรรมการจะต้องรับผิดไม่จำกัด

Business in Thailand Inlps

  1. ตรวจสอบพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุกิจกรรมที่ห้ามมิให้บริษัท ต่างประเทศดำเนินการจัดตั้งในประเทศไทย คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดเพื่อดูว่าธุรกิจใดที่ต้องห้าม ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตพิเศษก่อนที่จะเริ่มธุรกิจในประเทศไทย

  1. สิ่งจูงใจและผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เสนอแผนการผลักดันการลงทุนในประเทศไทย ดังนั้นหากธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คุณควรสมัคร BOI ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบริษัท และเงื่อนไขอื่น ๆ ) การลดภาษีนิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี (เฉพาะในเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษ) และการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา

ในขณะเดียวกันสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีจาก BOI นั้นยังมีรวมไปถึงการเป็นให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ 100% (ยกเว้นกิจกรรมและอุตสาหกรรมบางอย่าง) ใบอนุญาตให้ถือครองที่ดิน ใบอนุญาตนำแรงงานฝีมือ และ ผู้เชี่ยวชาญมาทำงานในประเทศไทย

  1. ยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ในการทำงานในประเทศไทยคุณจะต้องมีวีซ่า Non-Immigrant ‘B’ หรือวีซ่าธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำงานในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศต้นทางของคุณ ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาทสำหรับการเข้าครั้งเดียว (มีอายุ 3 เดือน) และ 5,000 บาทสำหรับการเข้าครั้งเดียว (มีอายุ 1 ปี)

อย่างไรก็ตามมีอีกโปรแกรมหนึ่ง คือ SMART Visa Program ซึ่งเป็นวีซ่ารูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้นักลงทุนผู้มีทักษะ และผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ ที่ต้องการทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเภท ผู้ถือ SMART วีซ่า จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกินสี่ปี ยกเว้นการขอใบอนุญาตทำงานและสิทธิพิเศษอื่น ๆ

  1. จดจัดตั้งบริษัทของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยคือการจองชื่อบริษัท ซึ่งสามารถทำได้ทางออนไลน์โดยการลงทะเบียนบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการค้นหา การจองชื่อบริษัท การพิมพ์ และลงนามในหนังสือแจ้งการจอง ให้ถูกต้องจะใช้เวลา 30 วัน

ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุด การเตรียมเอกสารที่จำเป็นนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจมีทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ แบบฟอร์มใบสมัคร รายชื่อผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มกรรมการที่ลงนามโดยกรรมการแต่ละคนของบริษัท ประกาศแบบฟอร์มการดำเนินธุรกิจ และรายละเอียดของสำนักงานและสาขาของคุณ ธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มจะต้องมีตราประทับของบริษัท ที่จะใช้เป็นลายเซ็นสำหรับบริษัทของคุณเมื่อดำเนินธุรกิจ

  1. ดำเนินการจัดเรียงทุนที่ชำระแล้วและเปิดบัญชีธนาคาร

หากคุณต้องการใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย จำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่ต้องชำระคือ 2 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทของคุณมีใบอนุญาตทำงานหนึ่งใบ การเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับชาวต่างชาติการได้รับเงินกู้จากธนาคารไทยนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นคุณควรมีช่องทางอื่น ๆ ในการหาเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณ

  1. เมื่อธุรกิจของคุณเปิดดำเนินการให้ชำระภาษี

อ้างอิงจากกรมสรรพากรบริษัทจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) และจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี (แบบฟอร์ม 50) ภายใน 150 วันนับจากวันปิดรอบระยะเวลาบัญชี โดยค่าใช้จ่ายสามารถนำไปหักลดหย่อนได้หลายประเภท อีกทั้ง CIT ในประเทศไทยคือ 20% ของกำไรสุทธิและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เสียภาษี

หลังจากการลงทะเบียนบริษัท คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ได้ บริษัทใหม่จะต้องติดตามและบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย โดยมีข้อกำหนดการส่งทางการเงินสำหรับบริษัทเพื่อคงรักษาสถานะไว้

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ขอใบอนุญาตประกิบธุรกิจต่างชาติ FBL หรือสนใจการขอ BOI รวมไปถึง SMART Visa สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.