SMART Visa Inlps

SMART VISA นโยบายของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

750 422 admin

SMART VISA นโยบายของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีความต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และด้วยความพยายาม รัฐบาลไทยได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยนโยบายวางแผนขึ้นมาเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve อีกทั้งโปรแกรม SMART Visa ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความน่าดึงดูดใจของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์การวาดและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผู้บริหารระดับสูง

 

SMART Visa คืออะไร

เป็นวีซ่ารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดกำลังคนที่มีทักษะสูง นักลงทุนผู้บริหาร และผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ที่ต้องการทำงาน หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดไว้ โดยรัฐบาลมีโครงร่างเป้าหมายอุตสาหกรรม 10 ประเภทที่เป็นไปตามคุณสมบัติ SMART Visa โดยมีเป้าหมายประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
 6. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

 

ความซับซ้อนในอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลจะค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ทุกอย่างมีความเป็นดิจิทัลกันหมดแล้ว และอาจจะมีความทับซ้อนของอุตสาหกรรมได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจง และเปิดเผยรายงานกลุ่มอุตสาหกรรม คำนิยามของ“ ดิจิทัล” ในประการต่าง ๆ ดังนี้

 • Cloud Computing
 • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและศูนย์ข้อมูล
 • สื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • อีคอมเมิร์ซ (ขาย – จ่าย – ส่งมอบ)
 • ซอฟต์แวร์ฝังตัว
 • ซอฟต์แวร์ขององค์กรและเนื้อหาดิจิทัล
 • Internet of Things: Enabled Smart City

 

สิทธิประโยชน์สำหรับ SMART Visa

สิทธิประโยชน์ที่วีซ่า SMART ให้นั้นดีเมื่อเทียบกับวีซ่าอื่น ๆ ส่วนใหญ่จากประเทศไทย โดยจะมีการรายงานสูงสุด 4 ปีหนึ่งครั้ง ที่รายงานไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง (ปกติจะต้องรายงานทุก 90 วัน) อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง (หมายความว่าคุณสามารถมาและไปได้โดยไม่ต้องกังวลว่าวีซ่าของคุณจะเปลี่ยนไปมา ซึ่งสิทธิรวมไปถึงคู่สมรส บุตร และครอบครัว โดยคู่สมรสจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ทุกที่

 

เกณฑ์คุณสมบัติของ SMART Visa

SMART T Visa – เพื่อผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรืออาจเป็นเหมือนนักพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือวิศวกรฮาร์ดแวร์ วีซ่านี้อนุญาตให้คุณมาทำงานในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายและพาครอบครัวมาด้วย  หากคุณได้รับ 200,000 บาทต่อเดือนและมีงานทำในหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้หากคุณมี บริษัท ของคุณเองในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการและคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณสามารถโอนวีซ่า Non-Immigrant Visa“ B” ที่มีอยู่ให้เป็นวีซ่า SMART นี้ได้อีกด้วย

SMART I Visa – เพื่อนักลงทุน

หากคุณเป็นนักลงทุนวีซ่านี้เหมาะสำหรับคุณ ถือเป็นโบนัสที่ดีสำหรับผู้ที่มีเงินทุนสูง และต้องการลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ พวกเขาจะได้อยู่ในประเทศไทยโดยปราศจากปัญหา ใบอนุญาตทำงานสำหรับอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ข้างต้นเท่านั้น วีซ่าประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับตำแหน่งประธานหรือสมาชิกคณะกรรมการ อีกทั้งวีซ่าประเภทนี้ยังสามารถลดชำระภาษีได้อีกด้วย

SMART E Visa – สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วีซ่าประเภทนี้เกือบจะเหมือนกับ T Visa แต่วีซ่านี้มีไว้สำหรับคนที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค แต่ออกแบบมาสำหรับ CEO MD และผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีและอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีจึงจะมีสิทธิ์ สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีธุรกิจไทยของตนเองวีซ่านี้น่าสนใจเนื่องจากการทำตามข้อกำหนดนั้นง่าย ดังนั้นการเปลี่ยนจากวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa“ B” มาเป็นวีซ่า SMART นี้นั้นคุ้มค่า

SMART S Visa – สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้ประกอบการ

วีซ่าประเภทนี้ออกแบบมาสำหรับ Startups ระยะเริ่มต้น หรือโครงการที่จะเข้าสู่ธุรกิจ โดยลงทุนด้วยเงินฝากในธนาคาร โดยกฎสำหรับวีซ่าประเภทนี้อาจจะมีรายละเอียดที่มากกว่าประเภทอื่น

 

การได้รับอนุมัติวีซ่า

หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณจะต้องทำเรื่องขออนุมัติวีซ่า โดยใบสมัครของคุณจะต้องได้รับการอนุมัติจาก BOI สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ กระบวนการนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หรืออาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก โดยวีซ่าแต่ละประเภทมีการลงชื่อออกจากแผนกแตกต่างกัน

 

ใครมีสิทธิ์ได้รับวีซ่า SMART

ทุกประเทศมีสิทธิ์สมัครขอวีซ่าหากเป็นไปตามข้อกำหนดของธุรกิจและส่วนบุคคลอื่น ๆ

 

การเปลี่ยน Non-Immigrant Visa “B” เป็น SMART Visa ทำได้หรือไม่

ใครก็ตามที่มีวีซ่าธุรกิจแล้วอาจเปลี่ยนเป็น SMART Visa เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

สำหรับท่านใดที่สนใจบริการยื่นขอ SMART Visa สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้งานคุณสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.