personal-id-card-of-a-man

Singapore Permanent Resident (PR)
การขอถิ่นที่อยู่ถาวรประเทศสิงคโปร์

โครงการนักลงทุนประเทศสิงคโปร์ Global Investor Programme (GIP) เพื่อให้อนุญาตการพำนักอาศัยถาวรสำหรับนักลงทุน ในประเทศสิงคโปร์

โครงการนักลงทุนประเทศสิงคโปร์

นักลงทุนที่สนใจวีซ่าถาวรสำหรับประเทศสิงคโปร์ สามารถสมัครขอรับสิทธิประโยชน์พำนักถาวรนี้ได้ เพียงแค่ลงทุนในสิงคโปร์ และมีการสนับสนุนเงินทุนของคุณด้วยทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการพิสูจน์ โดยโครงการนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในนาม โครงการนักลงทุนทั่วโลก Global Investor Programme (GIP Scheme) และมักถูกเรียกว่าโครงการนักลงทุน

หลังจากคุณสมบัติการสมัครโครงการนี้ผ่านแล้ว นักลงทุนจำเป็นต้องยืนยันความสามารถในการลงทุนทั้งในแง่ของประสบการณ์และแผนการดำเนินการที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้รับผิดชอบการดูแล หาพันธมิตรที่เหมาะสมระหว่างนักลงทุนต่างชาติและเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น

ตัวเลือกการลงทุนภายใต้โครงการ GIP

ในปัจจุบันภายใต้โครงการนักลงทุน จะมีตัวเลือกการลงทุน ดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก A

ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในการเริ่มธุรกิจใหม่ หรือขยายจำนวนเงินการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศสิงคโปร์

ตัวเลือก B

ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในกองทุนที่ได้รับการรับรองโดย Global Investor Programme (GIP Scheme) และเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์

เกณฑ์การคัดเลือก

นักลงทุนที่มีความสนใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือลงทุนในสิงคโปร์คุณอาจสมัครขอรับสถานะการพำนักถาวรในสิงคโปร์ (PR) ผ่านโครงการนักลงทุนทั่วโลก (GIP) คุณมีสิทธิ์สมัครหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
 1. มีประวัติด้านการประกอบการและการประกอบธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
 2. ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการประจำปีอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีก่อนหน้าการสมัครโครงการ และมีผลประกอบการโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีโดยเฉลี่ย 3 ก่อนการสมัคร
 3. หากเป็นบริษัทเอกชน จะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อย 30% ในบริษัท
 4. บริษัทของคุณต้องมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่ระบุไว้
 1. ครอบครัวมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อย 30% หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัท
 2. ผลประกอบการประจำปีของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 ล้านสิงคโปร์ ในปีก่อนหน้าการสมัคร และมีอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีโดยเฉลี่ยสำหรับ 3 ปีก่อนการสมัคร
 3. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดบริหารบริษัท (เช่น C-suite / Board of Director)
 4. บริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่ระบุไว้
 1. ต้องเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยมีมูลค่าอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
 2. บริษัทจะต้องลงทุนโดยบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อเสียง หรือบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง
 3. บริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่ระบุไว้
 1. ต้องมีประวัติการเป็นผู้ประกอบการ ประวัติด้านการลงทุน หรือ การจัดการอย่างน้อย 5 ปี
 2. ต้องมีสินทรัพย์ลงทุนสุทธิอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

(หมายเหตุ: สินทรัพย์ลงทุนสุทธิรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด เช่น เงินฝากธนาคาร ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน แผนการลงทุนแบบรวมพรีเมี่ยมที่จ่ายตามนโยบายการประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์)

Global Investor Programme (GIP Scheme)

เกณฑ์คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ โดยต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่บริษัทประเทศสิงคโปร์​

นักลงทุนมีประวัติการทำงาน หรือประวัติการทำธุรกิจเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ประเภทธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการ GIP Scheme ทั้งหมด 24 ประเภท เช่น วิศวกรรมการบินและอวกาศ พลังงานทางเลือก ยานยนต์ สารเคมี ธุรกิจผู้บริโภค อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ สื่อและความบันเทิง เป็นต้น

สำหรับประเภทธุรกิจอื่น ๆ จะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีล่าสุด และมีอีกอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีโดยเฉลี่ย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อย 30% ใน บริษัท หากเป็นบริษัทของเอกชน

ส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

Permanent Resident (PR)
สำหรับสมาชิกในครอบครัว

โครงการ GIP Scheme สามารถให้สิทธิการสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับสมาชิกในครอบครัวของนักลงทุนตามแนวทางดังนี้

family-group-of-three
สำหรับคู่สมรสและบุตร
คู่สมรสและบุตร อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครขอรับ PR ได้ โดยผู้ติดตามเพศชายจะต้องเข้ารวมการเกณฑ์ทหารของประเทศสิงคโปร์
multiple-users-silhouette
สำหรับบุตรและผู้ปกครอง
บุตรที่มีอายุมากกว่า 21 ปี และผู้ปกครองของนักลงทุนที่ผ่าน มีสิทธิ์สมัครขอวีซ่าระยะยาว 5 ปี (LTSVP) ซึ่งสามารถต่ออายุได้รวมถึงใบอนุญาต Re-Entry

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce