fbpx
  iconcoporations

  ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  One-Stop Service Center for BOI Application

  บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม   และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

  บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

  กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม

  BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ซึ่งหากธุรกิจของท่านอยู่ในหมวดที่ได้รับการส่งเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ค่ะ

  agriculture and agricultural product icon

  เกษตรกรรมและผลิตผลทางเกษตร

  metal product, machinery and transport equipment icon

  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

  mining, ceramics and basic metals icon

  เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

  light industry icon

  อุตสาหกรรมเบา

  electronic industry and electric appliances icon

  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

  chemicals, paper and plastic icon

  เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

  services and public utilities icon

  กิจการบริการและสาธารณูปโภค

  technology and innovation development

  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI​

  dollor sign - interoop

  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี​

  foreign ownership icon

  อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%​

  businesss advisory icon

  อนุญาตให้จ้างช่างฝีมือ/ผู้ชํานาญการต่างชาติ​

  ability to own land icon

  อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน​

  raw materials used in r&d icon​

  ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยพัฒนา​

  tax waiver on importation of machinery​​​ icon

  ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร​

  โปรเจกต์ตัวอย่าง

  Cartrack

  ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

  บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ GPS ติดตามยานพาหนะและการขนส่ง ด้วยความต้องการที่จะขยายธุรกิจมายังประเทศไทยทีมงาน Interloop จึงดำเนินการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI แก่ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทสามารถถือหุ้นต่างชาติ 100% ได้ และยังสามารถใช้สิทธิ์ BOI เพื่อขอ VISA และ Work Permit จ้างงานชาวต่างชาติ รวมถึงได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล โดยไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลถึง 5 ปีเต็ม

  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  ลูกค้าของเรา

  gameloft
  dhl
  mk interloop
  Nespresso
  Logo_8
  carrier-logo
  calvin_klein
  United technologies
  tommy hilfiger
  msi-logo
  boldink
  Cartrack Logo
  ECI America
  Astroberry
  ENGE PLAS
  skinsoul
  ประเทศไทย
  ประเทศสิงคโปร์

  ติดต่อเรา

  ประเทศไทย

  เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  ประเทศสิงคโปร์

  #23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

  ติดต่อเรา

  TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
  SG Phone : +65 9102 0303
  สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
  อีเมล์ : enquiry@inlps.com
  Line@ ID : @inlps

  เวลาให้บริการ

  จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

  ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา

  TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
  SG Phone : +65 9102 0303
  สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
  อีเมล์ : enquiry@inlps.com
  Line@ ID : @inlps

  เวลาให้บริการ

  จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

  ติดตามเรา
  ประเทศไทย

  เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  ประเทศสิงคโปร์

  #23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Our Affiliations_Logo_singapore business federation
  Our Affiliations_Logo_BOI
  Our Affiliations_Logo-DBD
  Our Affiliations_Logo-FDA
  Our Affiliations_Logo_dip
  Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce