คาดการณ์การเติบโตภาคธุรกิจ สำหรับปี 2564

672 448 admin

แม้จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่รัฐบาลยังคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 4% ในปีหน้า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลคาดว่าการติดเชื้อครั้งใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติในเดือนเมษายน หลังจากความสำเร็จในการนำวัคซีนไปใช้ในหลายประเทศ

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีหน้าจะมุ่งเน้นไปที่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโครงการภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอีกมากที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในปีหน้า สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 4.2% ในปี 2564 จากที่ลดลง 8.9% ในปี 2563 การลงทุนของภาครัฐคาดว่าจะเติบโต 12.4% ลดลงเล็กน้อยจาก 13.7% ในปี 2563

รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและดำเนินนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2564-65 รวมถึงมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ (การบิน โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี ดิจิทัล บริการทางการแพทย์ และหุ่นยนต์)

อุตสาหกรรมในประเทศต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมได้อนุมัติมาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปีสำหรับโครงการลงทุนมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านบาท

โดยปกติแล้ว BOI จะเสนอการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ยาวนานที่สุดคือ 8 ปี และเสนอให้บริษัทในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี และลดหย่อนภาษี 50% สูงสุด 5 ปี

คณะกรรมการยังเห็นชอบให้ขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนออกไปอีก 2 ปี สำหรับโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส หนองคาย สระแก้ว สงขลาตาก และตราด โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการลงทุน 300 ประเภท ให้สิทธิ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3-8 ปี และยังมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 50% เป็นเวลา 5 ปี สำหรับ 14 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรม ประมง สิ่งทอเสื้อผ้า เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ อัญมณี และเครื่องประดับ

คณะกรรมการได้อนุมัติให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 ปี (2564-65) สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3, 5 และ 8 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ

 

ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของตลาดเกิดใหม่ของ Bloomberg

 

 

ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสามารถเอาชนะความคาดหวังในปีหน้าได้จากการศึกษาของ Bloomberg เกี่ยวกับทิศทางของตลาดกำลังพัฒนา 17 แห่งในปี 2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล รายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับการจัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเกิดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล

บริษัทสื่อของสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มในปี 2564 ของตลาดเกิดใหม่ 17 แห่งซึ่งครอบคลุมประเทศไทย รัสเซีย จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและการเงิน 11 ข้อ

ในบรรดาตลาดเหล่านี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสูงสุดเนื่องจากเงินทุนสำรองของประเทศและศักยภาพในการไหลเข้าของพอร์ตการลงทุน แต่ยังคงมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยากจนที่ด้อยการพัฒนาที่อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในการกระจายการฉีดวัคซีน และตลาดเกิดใหม่เองก็ได้รับผลกระทบสำหรับการเติบโตในยุคโควิด โดยเฉพาะประเทศแบบไทยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจของ Bloomberg แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์กำลังพิจารณาถึงอัตราการเติบโตระดับสูงในปีหน้าสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในปี 2563

 

นักลงทุนต่างชาติ 96% ยังเชื่อมั่นในประเทศไทย

 

จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการหยุดชะงักทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ผลสำรวจล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ประมาณ 96% ยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทยและยินดีที่จะเดินหน้าการลงทุนต่อไป

การสำรวจล่าสุดของ BOI เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยจัดทำขึ้นกับบริษัท 600 แห่ง โดย 96% ของบริษัททั้งหมดยืนยันจะลงทุนในไทยต่อไป แบ่งเป็น 76.67% ยังคงมีการลงทุนในระดับเดิม และ 19.33% วางแผนที่จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนแม้ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

การสำรวจชี้ให้เห็นว่าปัจจัยในการตัดสินใจที่สนับสนุนให้นักลงทุนรักษาระดับหรือขยายการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการลงทุน วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมสนับสนุน

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2564

 

เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุน BOI ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ส่วนลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 5 ปี สำหรับการลงทุนอย่างน้อย 1 พันล้านบาทภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติ  นักลงทุนสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

นอกจากนี้ยังได้ขยายการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 2 ปี หรือถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งครอบคลุมการลงทุนกว่า 300 ประเภท ให้สิทธิ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี และยังมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 50% สำหรับ 14 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรม ประมง สิ่งทอเสื้อผ้า เครื่องหนัง และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

InterLoop เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน ในด้านการขอยื่น BOI  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps  และ เบอร์โทรศัพท์: 097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.