การขยายธุรกิจของคุณไปประเทศเวียดนาม

820 615 admin

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศเวียดนาม

 

 

 

เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากในอาเซียน และยังเป็นประเทศที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมาจากฐานผู้บริโภคที่หลากหลาย ตามความนิยมของการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้ว ในด้านการลงทุน กฎหมายธุรกิจเวียดนามก็ยังมีความเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติให้ง่ายขึ้น อีกทั้งกฎหมายของประเทศเวียดนามยังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถถือหุ้นในบริษัทเวียดนามได้ 100%

 

การตั้งบริษัทในเวียดนามต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร?

กฎหมายธุรกิจเวียดนามระบุไว้ว่าบริษัทจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียนสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ

 

รูปแบบการลงทุนในประเทศเวียดนาม ที่เหมาะสมสำหรับชาวต่างชาติ จะมีทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

  1. บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
  • เป็นรูปแบบการลงทุนที่พบมากที่สุดในเวียดนามและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)

 

  1. บริษัทร่วมหุ้น (Joint Stock Company)
  • เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อน และมีเงื่อนไขว่า ผู้ก่อตั้งต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

 

  1. สำนักงานตัวแทน (Representative Office)
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่ต้องการสังเกตการณ์ในตลาดเวียดนาม โดยกิจการประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัท

 

  1. กิจการสาขา (Branch Office)
  • สามารถทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์และทำกำไรได้ โดยไม่ต้องแยกบริษัทเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่

 

หากท่านใดสนใจขยายธุรกิจของท่านไปยังประเทศเวียดนาม สามารถติดต่อเรามาได้ที่ https://inlps.com/ หรือโทรมาได้ที่ 097-106-9113 ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.