Indonesia company registration Inlps

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

1008 564 admin

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

ในประเทศอินโดนีเซียมีธุรกิจที่มีสัดส่วนการถือหุ้นต่างประเทศ 1% ถือเป็นบริษัทต่างประเทศ (PT PMA) การจดทะเบียนบริษัทในอินโดนีเซียอยู่ในขอบเขตอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการลงทะเบียนบริษัทเป็นความรับผิดชอบสำหรับทุกบริษัทที่ดำเนินการในอินโดนีเซีย รวมไปถึงหมวดหมู่ต่าง ๆ แต่ไม่จำกัด เฉพาะ PT, Cooperative, CV, Firm หรือกิจการธุรกิจรายบุคคล การลงทะเบียนบริษัทในอินโดนีเซียทุกครั้งจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รวมถึงต้องจดทะเบียนในค่าธรรมเนียมอินโดนีเซีย

บริษัทต่างประเทศในอินโดนีเซีย

บริษัท ต่างประเทศทั้งหมดในอินโดนีเซียคือ PT PMAs (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) ซึ่งย่อมาจาก บริษัท จำกัด ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทจำกัดทั่วไปหากแต่เป็นบริษัทที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

บริษัท คือ PMA ตราบใดที่หุ้นใด ๆ ถือโดยคนต่างชาติหรือ เป็นบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่สำคัญว่าจะมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นจำนวน 100% 51% หรือ 1% หากบริษัทคุณมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทคุณก็จะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติทันที

ข้อจำกัดของกรรมสิทธิสำหรับต่างประเทศ

จำนวนความเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนที่ต่างชาติถือสูงสุดที่อินโดนีเซียอนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ซึ่งจำนวนสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตคือ 100% รายชื่อเอกสารที่อุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมจำกัด คือ ข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ Negative Investment List (DNI) และมักจะมีการแก้ไขทุกสามปี

แม้ว่าอินโดนีเซียจะทบทวนรายการข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว อินโดนีเซียยังคงจะใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อครั้งที่คุณจัดตั้งมา และคุณไม่ต้องขายหุ้นของคุณกับผู้ถือหุ้นในท้องถิ่น หากอุตสาหกรรมของคุณตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดในอนาคต

ข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้งบริษัทที่อินโดนีเซีย (PT, PMA)

  1. ทุนชำระแล้วขั้นต้น

ทุนชำระแล้วของบริษัทขั้นต้นสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการมาจัดตั้งที่ประเทศอินโดนีเซีย ขั้นต่ำคือ 2,5 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 175,000 USD) ซึ่งมีสองวิธีในการจดทะเบียนที่สามารถเป็นการแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินทุน

  • วิธีแรก คือ การลงนามในจดหมายทุน จดหมายฉบับนี้จะระบุว่าผู้ถือหุ้นมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มเงินทุนภายหลังการจัดตั้งบริษัท
  • วิธีที่สอง คือ การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทคุณ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทของคุณยังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียน บริษัทจึงยังไม่มีบัญชีธนาคาร ดังนั้นตัวเลือกเดียวสำหรับบริษัทใหม่ที่ต้องการจัดตั้ง คือ การลงนามในจดหมายทุน
  1. ระบบโครงสร้างของบริษัท (PT, PMA)
  • ผู้ถือหุ้น

บริษัทจำกัดทุกแห่งในอินโดนีเซียต้องการผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคน ผู้ถือหุ้นรายบุคคล หรือนิติบุคคล หรือจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้

  • กรรมาธิการ และผู้อำนวยการ

นอกจากนี้คุณจะต้องแต่งตั้งผู้บัญชาการอย่างน้อยหนึ่งคน และกรรมการหนึ่งคน กรรมาธิการจะเป็นหัวหน้างานของผู้อำนวยการ และสามารถเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้ กรรมการสามารถเป็นได้ทั้งชาวอินโดนีเซียหรือชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ทางเราจึงขอแนะนำให้มีกรรมการประจำ

หากผู้อำนวยการเป็นชาวต่างชาติ คุณสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานหลังจากการก่อตั้งของบริษัทได้ ดังนั้นคุณจึงมีตัวเลือกในการแต่งตั้งผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือใช้บริการผู้อำนวยการที่ได้รับการเสนอชื่อ จนกว่าคุณจะได้รับใบอนุญาตทำงานของคุณ

  1. สถานที่ตั้งของธุรกิจคุณ

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการกระจายอำนาจ และมีการทำงานของรัฐบาลที่เข้มงวดมากในทุกระดับ หรือแบ่งเป็นอำเภอ ซึ่งทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกถึงที่ตั้งธุรกิจของคุณ ก่อนที่จะส่งใบสมัครการลงทุน โดยในบายสมัครจะต้องระบุที่อยู่ธุรกิจที่ลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อย

Indonesia company registration Inlps

การจดทะเบียนบริษัทในกรุงจาการ์ตา

กฎระเบียบในท้องถิ่นแตกต่างกันไป และในบางภูมิภาค เช่น จาการ์ตา หนังสือแสดงถิ่นที่อยู่จะต้องมาจากอาคาร สำนักงาน คุณไม่สามารถใช้บ้านของคุณเองเป็นที่อยู่อย่างเป็นทางการของ บริษัท เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ในการจัดตั้งบริษัท (เช่น อพาร์ทเมนต์ หรือบ้าน) ดังนั้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ในใบสมัครของคุณนั้นมีใบอนุญาตสร้างอาคารที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นสำนักงาน

สำหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ คุณอาจใช้สำนักงานเสมือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เมื่อคุณตัดสินใจที่จะมีสำนักงานที่มีอยู่จริง คุณสามารถตกแต่งรักษาสำนักงาน ให้เสมือนเป็นที่อยู่สำนักงานที่ลงทะเบียน หรือแก้ไขหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ใหม่ของคุณ ซึ่งในการแก้ไขส่วนใหญ่จะต้องกระทำในเอกสารทางกฎหมาย

กระบวนการจัดตั้งบริษัท PT, PMA ในอินโดนีเซีย

ในเดือนมิถุนายน 2561 รัฐบาลได้ออกกฎระเบียบใหม่ (ฉบับที่ 24/2561) ซึ่งทำให้กระบวนการจัดตั้งกิจการในอินโดนีเซียเร็วขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมก่อนหน้านี้ที่คุณต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก BKPM เพื่อจัดตั้ง PT, PMA อย่างไรก็ตามกฎระเบียบใหม่ได้ยกเลิกข้อกำหนดนี้ออกไป และทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

นอกจากนี้กระบวนการจัดตั้งสำหรับสายธุรกิจส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านระบบรวมศูนย์ของการส่งแบบครั้งเดียวแทนหลายสถาบันเช่นเดิม

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่าง เช่น พลังงานทรัพยากรแร่ และการก่อสร้าง จะมีกฎระเบียบในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน

หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

หลังจากจัดตั้ง บริษัท แล้วคุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

  • ซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ในนามของบริษัทของคุณ
  • เริ่มการเตรียมการอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการของคุณ เช่น แการจ้างพนักงาน การเตรียมการปรับปรุงสำนักงาน ฯลฯ
  • ดำเนินการต่อเพื่อรับงาน และใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานต่างชาติในบริษัทของคุณ

หากคุณมีคำถาม หรือมีความสนใจที่จะจดจัดตั้งบริษัทที่อินโดนีเซีย คุณสามารถติดต่อได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้งานคุณสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตในอินโดนีเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.