AI ปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์และการใช้งานในภาคธุรกิจ

 AI ปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์และการใช้งานในภาคธุรกิจ

853 480 admin

AI คือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ รวมถึงการเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยการตั้งซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้กับคอม เพื่อให้สามรถคิดเองได้ และปัญญานี้เกิดจากมนุษย์เป็นตนสร้าง จึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์

และมนุษย์ยังแบ่งกลุ่มให้ AI ปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถ ดังนี้ ให้มีการกระทำคล้ายมนุษย์ เช่น การสื่อสาร ประสาทรับสัมผัส การเคลื่อนไหวหรือเรียนรู้ เป็นต้น ต่อมา คือมีความคิดคล้ายมนุษย์  เช่น กระบวนการตัดสินใจ การเรียนรู้ รวมถึงสร้างกระบวนการคิดของมนุษย์ด้วย อีกแบบหนึ่ง คือ การคิดอย่างมีเหตุผล มีการใช้โมเดลการคำนวณเพื่อศึกษาความสามารถคิดแบบมีเหตุผล หรือการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความคิดแบบตรรกะศาสตร์ และความสามารถอย่างสุดท้าย คือ ทำอย่างมีเหตุผล คือ พฤติกรรมทีแสดงปัญญาจากการที่มนุษย์สร้างขึ้น การทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น

AI ปัญญาประดิษฐ์นี้ สร้างประโยชน์ให้มนุษย์มากมาย ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานคน และมีความแม่นยำสูงด้วย สามารถใช้กระบวนการคิดในเรื่องซับซ้อนได้ ทำให้สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ในเรื่องที่ยากๆได้ และในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำธุรกิจกันแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจ งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า เทคโนโลยี AI นั้นมีประโยชน์อย่างไรกับการดำเนินธุรกิจของเรากันบ้าง

ช่วยให้เจ้าของกิจการบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น
การใช้ Chatbot (Virtual Agents)ในการตอบโต้ลูกค้า ไม่ว่าคุณจะนั่งหน้าจออยู่หรือไม่ หรือติดงานอะไรก็ตาม เพียงแค่ลูกค้าแอดไลน์ของทางร้านหรือแชท Facebook เข้ามา จะมีข้อความอัตโนมัติตอบกลับทันที หรือตั้งระบบ คำถามอัตโนมัติไว้ ทำให้เกิดสามารถให้คำตอบลูกค้าได้อย่างงรวดเร็ว แลพพอใจในการใช้บริการกับเรา ส่วนคุณเองก็ไม่ต้องมานั่งตอบแชทลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกัน

ระบบจัดการหน้าร้านอัตโนมัติ อย่างเช่น เว็บ Lazada, Shopee และอื่นๆ  ที่ลูกค้าสามารถเลือกหมวดหมู่ในการซื้อสินค้า พร้อมอ่านดูรายละเอียด โปรโมชั่นในตอนนั้น และคลิกเลือกซื้อได้ทันที ทางระบบจะคำนวณให้ว่ายอดสั่งซื้อเท่าไร และลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ด้วย ถ้าลูกค้ายังไม่คลิกสั่งซื้อ ที่สำคัญยังสามารถใช้โอนเงินได้ทันที ผ่านระบบ Online Banking ต่าง ๆ โดยหลักฐานการโอนเงินนั้นอาจแจ้งเป็นสลิป หรือระบบตอบรับก็ได้ ขึ้นอยู่กับทางร้านกำหนด ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาลูกค้าโดนโกงหรือร้านค้าโดนโกงลงได้

ระบบการบริหารงานสำหรับสำนักงาน การมีระบบ AI ทำให้ระบบการทำงานสำนักงานต่าง ๆทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น เมื่อประธานต้องการส่งงานให้กับผู้จัดการฝ่ายก็อาจส่งในระบบเอกสารของทางสำนักงานและระบุตัวผู้รับไป และผู้รับงานก็เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบงานของตัวเอง ถ้ามีก็รีบนำมาดูทันทีว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และกระจายงานให้ลูกน้องในแผนกทำขั้นต่อ ๆ ไป ลูกน้องในแผนกก็เข้าสู่ระบบเปิดงานออกมา และสามารถทำงานตามคำสั่งได้ โดยในงานจะมีรายละเอียดและคำอธิบายไว้พร้อมกำหนดการส่งงานไว้ในระบบอย่างเรียบร้อย  ผู้จัดการฝ่ายอาจมาตรวจงานหรือพูดคุยบ้าง เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นลูกน้องจะทำงาน ส่งขึ้นมาให้ตรวจ หลังจากนั้นถ้างานเรียบร้อยดี ส่งต่อให้ประธานต่อไป เป็นการประหยัดเวลา ทรัพยากร และยังได้งานที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันต่อความต้องการด้วย

การระบุตัวตน
ระบบระบุตัวตนด้วยการใช้ AI หรือที่เรียกกันว่า การระบุด้วยไบโอเมทริกซ์ (Biometric Identification) เช่น การใช้ระบบเสียง นิ้วมือ หน้า ภาษากาย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีจดจำรูปแบบ และแยกแยะออกมาเพื่อใช้ในการระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนได้ ถือเป็นระบบที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของเราได้ในระดับหนึ่ง

ระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP)
เทคโนโลยี NLP จะวิเคราะห์คำสั่งหรือความต้องการของผู้ใช้ผ่านภาษาธรรมชาติ เช่น Google นำ NLP มาช่วยให้การค้นหาเอกสารใน Google Drive สะดวกและแม่นยำ ทำให้เราสามารถค้นพบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้เรายังมีระบบการโต้ตอบด้วยเสียงที่สามารถทำงานร่วมกับระบบ NLP ได้อย่างมีระสิทธิภาพ เช่น Siri ฟังคำสั่งของเราผ่านการพูดและตอบสนองต่อสิ่งที่เราต้องการผ่านการสร้างรูปประโยคและพูดออกมาให้เราได้ยิน เป็นต้น ทำให้การค้นหางานหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทำได้ง่ายยิ่ง

งานก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิต
ตัวอย่าง AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างและอุตสหกรรมการผลิต เช่น บริษัท Komatsu ของญี่ปุ่นนำ AI มาช่วยในการทำงาน เช่น การสำรวจข้อมูล โครงสร้างก่อนที่จะก่อสร้าง วิเคราะห์และวางแผนการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในบางครั้งถ้าใช้แต่คนคำนวณอย่างเดียว อาจมองไม่ลึกและไม่ครบถ้วนได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณควรใส่ใจ ส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิต เรามักพบหุ่นยนต์ในการผลิตพวกยานยนต์ต่าง ๆ และเชื่อว่าต่อไป่ในการผลิตยานยนต์จะไม่มีแรงงานคนแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ทำให้การผลิตทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

แม้ว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ จะมีประโยชน์กับเราและมีบทบาทมากขึ้น แต่ในทุกสายงานยังต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ และยังต้องร่วมทำงานกับ AI เพราะยังมีสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ เพราะต้องใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจ เพราะฉะนั้น เทคโนโลยี AI มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก และเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีและลดระยะเวลาการทำงานให้กับมนุษย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.