fbpx
Posts Tagged :

Wholly Foreign Owned Enterprise Formation in China

‘เศรษฐกิจจีน’ เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

840 561 Content Writer

แม้สหรัฐฯ จะเดินเกมออกมาตรการคว่ำบาตรจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอำนาจทางการค้า แต่ในเดือนนี้จีนอาจจะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จ 2…

read more