Posts Tagged :

China Company Registration

Start a business in China

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนสำหรับบริษัทต่างชาติ (ตอนที่ 2)

768 576 admin

สร้างแผนธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจในประเทศจีนแผนธุรกิจอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว แผนธุรกิจของคุณควรรวมถึง ที่ตั้งของธุรกิจ…

read more
China Company Registration

8 ขั้นตอนในการเริ่มต้นการทำธุรกิจที่ประเทศจีน (ตอนที่ 1)

960 588 admin

เลือกที่ตั้งของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ตรงไหน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโต…

read more
industrial water park

‘เศรษฐกิจจีน’ เริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว

840 561 admin

แม้สหรัฐฯ จะเดินเกมออกมาตรการคว่ำบาตรจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอำนาจทางการค้า แต่ในเดือนนี้จีนอาจจะได้เฉลิมฉลองจากความสำเร็จ 2…

read more