Posts Tagged :

สิทธิประโยชน์ boi ใน EEC

BOI Medical

‘บีโอไอ’ ประคองลงทุน ปี 2564 ดันไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนล้าน

941 628 admin

บีโอไอ ปักธงปี’64 หนุนลงทุนอุตฯการแพทย์ – ดิจิทัล,…

read more

BOI อนุมัติสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ สำหรับปี 2564

784 523 admin

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติมาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา…

read more

BOI เดินหน้ามาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC

1024 683 admin

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่มีพล.อ.ประยุทธ์…

read more