Posts Tagged :

จัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์

6 เหตุผลที่ ‘สิงคโปร์’ เป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุดในโลก

924 620 admin

แม้ว่าสิงคโปร์จะมีข้อจำกัดเรื่องการเป็นประเทศขนาดเล็ก และขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิงค์โปร์กลับเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็น Financial…

read more