Posts Tagged :

ข้อดีการทำธุรกิจในฟิลิปปินส์

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในฟิลิปปินส์

150 150 admin

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์นอกจากจะโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในเอเชีย จากการที่ประชากรมีระดับการศึกษาที่สูงและเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำนวนมาก เห็นได้จากการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำ โครเมียมและทองคำ…

read more