Posts Tagged :

การวัดผล ecommerce

การเลือกใช้เมทริค เพื่อวัดผลในอีคอมเมิร์ซ (E-COMMERCE) – ตอนที่ 2

808 539 admin

หลังจากเมื่อคราวที่แล้ว ได้พูดถึงการใช้เมทริคในอีคอมเมิร์ซไปบางส่วน ครั้งนี้เรามาต่อกันที่ EP.2 ที่เป็นตอนจบของการเลือกใช้เมทริคในการวัดผล…

read more