Indonesia company registration Inlps

การจัดตั้งบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

736 414 admin

การจัดตั้งบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการขยายกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย อาจเรียกได้ว่าประเทศอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ควรขยับขยายเข้ามา เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโต กฎหมายที่รองรับ และอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นประเภทบริษัทที่ต้องการของผู้ประกอบการทั่วโลก ดังนั้นการจัดตั้งบริษัทในอินโดนีเซียจึงสามารถกล่าวได้ว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ดำเนินธุรกิจที่ง่ายประเทศหนึ่งในเอเชีย

ข้อกำหนดในการจดทะเบียนบริษัทในอินโดนีเซีย

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งธุรกิจในอินโดนีเซีย ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยตามกฎหมายท้องถิ่นในอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้มีบริษัท 2 ประเภท ที่สามารถจดทะเบียนได้ คือ

 1. บริษัทท้องถิ่นที่จดทะเบียนโดยชาวอินโดนีเซีย (PT PMDN)
 2. บริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ (PT PMA) โดยข้อกำหนดการจดทะเบียนของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของบริษัทอินโดนีเซีย และทุนขั้นต่ำในการเริ่มต้น

 

ทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียนอินโดนีเซีย

ทุนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและครอบคลุมระหว่าง 3,700 USD ถึง 38,000 USD สำหรับบริษัทจำกัดในท้องถิ่น ในส่วนของกรณีบริษัทต่างชาติ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการแสดงถึงแผนการลงทุนจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอย่างน้อย 25% ของจำนวนเงินจะต้องนำไปฝากเป็นทุนเริ่มต้น

โดยการเปิดบริษัทในอินโดนีเซียก็นั้นหมายถึง การมีผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 2 รายขึ้นไป มีผู้อำนวยการประจำ และมีผู้บัญชาการอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งผู้บัญชาการอาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประเภทใด

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในอินโดนีเซีย

ขั้นตอนที่ 1 รับโฉนดที่ดิน

 1. เสนอชื่อบริษัท

กฎระเบียบของอินโดนีเซียระบุว่าชื่อบริษัทที่จะจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ควรประกอบด้วยคำอย่างน้อยสามคำที่แตกต่างกัน ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถมีชื่อที่แตกต่างกันสำหรับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ

 1. ร่างข้อบังคับของบริษัท

เมื่อคุณเลือกชื่อบริษัทได้แล้ว คุณจะต้องใช้ทนายความที่มีใบอนุญาตในการเขียนบทความของสมาคมสำหรับบริษัทของคุณ ตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย เอกสารที่จะต้องเขียนนี้จะประกอบด้วย

 • ชื่อบริษัท และ ที่ตั้งของคุณ
 • วัตถุประสงค์ และ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
 • รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินทุน
 • จำนวนและมูลค่าของหุ้นบริษัท
 • ชื่อนำหน้า จำนวนสมาชิก การแต่งตั้ง และขั้นตอนการปฏิบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการของคุณ
 • วิธีการ และสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการใช้และการกระจายผลกำไรและเงินปันผลของบริษัท
 1. ส่งโฉนดที่ดินของคุณ

ถัดไปคุณต้องลงนามในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นของคุณทุกคนต้องลงนามในเอกสารต่อหน้าทนายความ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ มอบอำนาจให้ผู้แทน

ต่อมาทนายความจะส่งข้อบังคับของบริษัท ไปยังกระทรวงยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย เพื่อขออนุมัติ และกระทรวงจะออกโฉนดที่ดินของคุณ กระบวนการนี้จะเป็นการแสดงว่ารัฐบาลได้ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคล จากนั้นคุณจะต้องใช้เอกสาร คือ ข้อบังคับของบริษัท และเอกสารประกอบการจัดตั้ง เพื่อขอรับใบอนุญาตอื่นและหมายเลขทะเบียนธุรกิจ

 

ขั้นตอนที่ 2 รับรหัสผู้เสียภาษีบริษัท (Tax ID)

หลังจากที่คุณได้รับเอกสารประกอบการจัดตั้งแล้ว คุณจะต้องยื่นขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท ที่สำนักงานสรรพากรในอินโดนีเซีย รัฐบาลจะส่งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณไปยังที่อยู่ บริษัทของคุณโดยตรง

ซึ่งก่อนหน้านี้คุณจะต้องใช้จดหมายภูมิภาคเพิ่มเติม หลังจากได้รับเลข Tax ID แล้ว หากแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลท้องถิ่นในจาการ์ตาได้ออกกฎระเบียบใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีจดหมายภูมิลำเนาสำหรับบริษัทอีกต่อไป

Indonesia company registration Inlps

ขั้นตอนที่ 3 รับหมายเลขลงทะเบียนธุรกิจ

เมื่อในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวระบบส่งการสมัครออนไลน์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทที่เหลือง่ายขึ้น โดยระบบสามารถนำเอกสารส่วนที่เหลือมาให้คุณได้ รวมทั้งหมายเลขทะเบียนธุรกิจของคุณ ได้รับทั้งหมดในครั้งเดียว ซึ่งเอกสารที่จะได้รับออนไลน์ ได้แก่

 • ใบอนุญาตนำเข้า หรือ API-U
 • หมายเลขประจำตัวศุลกากร หรือ NIK
 • หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ หรือ TDP
 • การลงทะเบียนระบบสุขภาพ และประกันสังคมของรัฐบาล (BPJS Kesehatan และ BPJS Ketenagakerjaan)

 

ใบอนุญาตเพิ่มเติม

โดยทั่วไปบริษัทการค้า และบริการจะสามารถเริ่มทำธุรกิจได้ทันทีหลังจากนี้ หากแต่จะมีบางอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการผลิต และการดูแลสุขภาพ ที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจในอินโดนีเซียอาจแตกต่างกันไปอย่างมาก คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทในอินโดนีเซีย

ระยะเวลาในการพิจารณาเมื่อรวมบริษัทในอินโดนีเซียให้เป็นบริษัทต่างชาติ

 ขั้นตอน  เวลา
 การจองชื่อ บริษัท  1 วัน
 การอนุมัติเอกสารการรวมตัว  10 วัน
 ร่างข้อบังคับของ บริษัท  2 วัน
 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกฎหมาย  1 วัน
 การรับที่อยู่ที่ลงทะเบียน  1 วัน
 การลงทะเบียนภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม  5 วัน
 รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  5 วัน
 ได้รับใบอนุญาตถาวร  10 วัน

 

ทำไมต้องเปิดบริษัทในอินโดนีเซีย

หากคุณต้องการ เปิดบริษัท ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังไม่ได้ตัดสินใจในประเทศนี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือก จัดตั้งบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย

 1. อินโดนีเซียมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัทง่ายขึ้น
 2. ชาวต่างชาติและนักลงทุนได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินในอินโดนีเซีย
 3. อินโดนีเซียมีชนชั้นกลางที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในระดับโลกซึ่งบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดี
 4. อินโดนีเซียเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยมีจีดีพีเพิ่มขึ้นทุกปี

 

การจดทะเบียนธุรกิจอาจดูซับซ้อน แต่การจัดการเรื่องต่าง ๆ จะเป็นเรื่องง่ายหากคุณเข้าใจกฎระเบียบและมีความช่วยเหลือที่เหมาะสม บริษัท Interloop Solutions & Consultancy มีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในการจัดตั้งบริษัทที่ต่างประเทศ ทั้งยังมีทีมงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้งอังกฤษ จีน และอินโดนีเซีย สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่เบอร์โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.