Interloop Boi

BOI ทางเลือกของบริษัทต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนในไทย

480 286 admin

Thailand BOI หรือ Board of Investment ดำเนินงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดของประเทศไทยและส่งเสริมให้ประเทศทั่วโลกเป็นหนึ่งในสถานที่ลงทุนที่ดีที่สุดในเอเชีย

BOI เป็นหน่วยงานที่เสนอแพ็คเกจภาษีที่น่าดึงดูดใจและน่าแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังเช่นการช่วยเหลือในบริการจัดหาวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ หากบริษัทของท่านต้องการทำธุรกิจในเอเชีย BOI จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท่านควรให้ความสนใจพิจารณา

บริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องรู้ว่า รัฐบาลได้เข้ามากำหนดการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด จากพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้นกำหนดให้บริษัทต่างชาติสามารถจัดกิจกรรมทางธุรกิจได้ออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับระดับการเป็นเจ้าของและการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ

 

บริษัทจำกัด เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจในไทย

ตามกฎพื้นฐานบริษัทจำกัดของไทย ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทในไทยได้มากสุดจำกัดอยู่ที่ 49% ดังนั้นนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์หรืออาจมีความเข้าใจผิดใด ๆ อาจจะพยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยการให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคนไทย 51% อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้เป็นการละเมิด FBA และควรปฏิบัติอย่างระมัดระวัง อีกทั้งบริษัทต่างชาติยังมีข้อเสียเปรียบในการเป็นเจ้าของบริษัทอีกด้วย

บริษัทไทยมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าบริษัทต่างชาติหลายประการ เช่น ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้อง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง และสามารถซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินได้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็เป็นการเข้าใจได้ว่าโครงสร้างนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ประกอบการต่างชาติ และผู้ที่ต้องการมีอำนาจควบคุม โดยที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้องมาหาวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

 

บริษัทต่างประเทศและกฎหมายที่เข้มงวดของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หนึ่งในข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง บริษัทต่างชาติกับบริษัทไทยนั้น อยู่ที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างประเทศนั้นมีข้อจำกัดอย่างมากตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBA)

FBA ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ อีกทั้งยังต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) ก่อนที่จะประกอบการค้าได้ นอกเหนือจากข้อ จำกัด ที่ชัดเจนแล้ว บริษัท ต่างชาติยังอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับพิเศษตัวอย่างเช่นทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต้องเกิน 3 ล้านบาทและห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของที่ดินอีกด้วย

 

การเป็นเจ้าของบริษัทในไทย 100% อย่างถูกกฎหมาย

ในทางแก้ปัญหาสำหรับนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการ คือ ขณะนี้ยังมีวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของบริษัทอย่าง 100% ในประเทศไทย แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็ถือเป็นโอกาสและทางเลือกที่ดีในการลงทุนในไทยนั่น ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นที่น่าสนใจที่สุดก็คือ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

 

การได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ เป็นโครงการที่ถือว่าเป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจประเทศไทย โดย BOI ยังคอยส่งเสริมธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ เช่น ฮ่องกงและสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจพบได้ว่ามีข้อจำกัดบางประการในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย หากแต่การช่วยเหลือจาก BOI ก็ยังเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์สองประเภทแก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง  สิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ตั้งของธุรกิจในเขตส่งเสริมการลงทุนทั้งสามแห่งทั่วประเทศไทย

 

กิจกรรมทางธุรกิจที่มีสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุนจาก BOI

  • การเกษตรและผลิตผลการเกษตร
  • แร่เซรามิก และโลหะพื้นฐาน
  • อุตสาหกรรมเบา
  • ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
  • อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เคมีภัณฑ์กระดาษและพลาสติก
  • บริการและสาธารณูปโภค

 

ประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน BOI

บริษัทที่สนใจในการส่งเสริมการลงทุน BOI จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และสมัครเสนอโครงการลงทุน เมื่อการขอเสร็จสิ้นและสำเร็จ บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การยกเว้นลดภาษี การผ่อนปรนหรือการลดภาษีนำเข้า การหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ (เฉพาะแต่ละบริษัท) ยิ่งไปกว่านั้นการได้เข้าร่วม BOI ยังทำให้สามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจในต่างประเทศได้สูงสุด 100% สามารถเป็นเจ้าของที่ดิน (สำหรับโครงการอุตสาหกรรมเท่านั้น) และได้รับใบอนุญาตในการทำงานสำหรับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

 

ตารางเปรียบเทียบ

บริษัทในไทย

บริษัท BOI

อัตราส่วนพนักงานไทยต่อชาวต่างชาติ

4: 1 สามารถต่อรองได้ตามข้อกำหนด *

อัตราภาษีนิติบุคคล

20% 0%

อนุญาตให้เป็นชาวต่างชาติเจ้าของ

จำกัด 49%

100%
ภาษีนำเข้าเครื่องจักร ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่ต้องเสียภาษี

ongoing requirements มีการตรวจสอบสถานที่ เนื่องจากการเข้าเมือง

ส่งแบบฟอร์มอัพเดท BOI

จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการจะได้รับสิทธิ์ในการถือครองหุ้น 100% และยังช่วยให้การลงทุนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้นอีกด้วย

 

การจัดทำใบสมัครเพื่อส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความซับซ้อนเกี่ยวกับเอกสารและการบัญชี หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษากับเราเกี่ยวกับวิธีการขอการสนับสนุน จัดตั้งบริษัท BOI ในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท Interloop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.