fbpx

  Employer of Record (EOR)
  THAILAND

  INERLOOP เข้าใจเสมอว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่พร้อมจัดตั้งบริษัทหรือธุรกิจของท่านในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ความยุ่งยากในตัวบทกฎหมาย หรือความพร้อมของนโยบายและแผนการตลาดของบริษัทในการลุยตลาดต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อจำกัดที่บริษัทต้องเผชิญ เมื่อต้องการขยายตลาดออกสู่ประเทศต่าง ๆ

  เราจึงมีบริการ Employer of Record ซึ่งบริษัทเราจะให้บริการในฐานะตัวแทนนายจ้างแก่พนักงานของท่าน บริการของเราจึงครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านที่นายจ้างจำเป็นต้องดูแล ทั้งการจัดการงานบัญชีและเงินเดือนพนักงาน ดูแลและยื่นภาษีเงินเดือน งานด้านประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ที่ต้องการมอบให้แก่พนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านสามารถจ้างบุคลากรผ่านทางบริษัทเราในประเทศต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทได้คนที่ใช่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทของท่านในต่างประเทศให้ยุ่งยากอีกต่อไป

  บริการของเรา

  waseb

  ระบบการจ่ายเงินเดือน

  ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานทั้งหมดรวมถึงด้านประกันสังคม

  ทรัพยากรบุคคล

  eHRPlatform
  eLeave
  ePayroll
  eTime
  eClaim

  สัญญาจ้าง

  ครอบคลุมการดูแลทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้างสำหรับสัญชาติไทยและต่างประเทศ

  ใบอนุญาตทำงาน

  การขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
  การขอยื่นต่ออายุวีซ่าและขอใบอนุญาติในการทำงาน

  ทำไมต้อง 
  Employer of Record (EOR)

  ew

  หากคุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ และต้องการที่จะมุ่งเน้นอยู่กับธุรกิจหลักของคุณ โดยไม่มีเวลาที่จะจัดการกับเรื่องพนักงาน ทั้งด้านเอกสาร และเรื่องการดำเนินงานทางกฎหมายต่าง ๆ ในการจ้างพนักงานของคุณ

  หรือแม้แต่บริษัทของคุณอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วคุณต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ประเทศอื่น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือแม้แต่การทำงานแบบ Remote working อินเตอร์ลูปเราก็มีบริการ Employer of Record (EOR) ที่จะมาคอยช่วยคุณจัดการปัญหาความยุ่งยากของการจ้างงาน

  บริการ Employer of Record คือบริการจ้างงานมืออาชีพ โดยจะมีองค์กรตัวกลางเพื่อช่วยเหลือคุณในการจ้างพนักงาน ทั้งทางด้านเอกสาร สัญญา วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เพื่อที่จะช่วยคุณให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเวลา โดยบริการนี้จะมีข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน ระหว่างนายจ้างกับองค์กรตัวกลาง

  ขั้นตอนของบริการ Employer Of Record

  บริการด้าน Employee of Record (EOR)

  pasxxage
  • การคัดเลือกผู้สมัครงานและรับเข้าทำงาน
  • การจัดเตรียมสัญญาจ้างงาน
  • กระบวนการสร้างความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Onboarding of Contractors)
  • การจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน (Full payroll management) รวมถึงการยื่นภาษีและประกันสังคม
  • การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน
  people

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

  • 8 ชั่วโมงต่อวันไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • วันหยุดประจำปี: พนักงานมีสิทธิหยุดประจำปีได้ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี: พนักงานมีสิทธิลาพักร้อนได้อย่างน้อย 6 วันต่อปี
  • วันหยุดประจำสัปดาห์: พนักงานทำงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 วันในหนึ่งสัปดาห์
  • พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 90 วันรวมวันหยุด และจะได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
  •  การลาป่วยแบบได้รับค่าจ้าง กฏหมายกำหนดว่าให้สูงสุด 30 วันทำการต่อปี

   • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปีจะได้รับค่าชดเชย 30 วัน
   • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ถึง 3 ปี จะได้รับค่าชดเชย 90 วัน
   • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ถึง 6 ปี จะได้รับค่าชดเชย 180 วัน
   • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 6 ถึง 10 ปี จะได้รับค่าชดเชย 240 วัน
   • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จะได้รับค่าชดเชย 300 วัน
  • ค่าล่วงเวลาในวันทำการ: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตรารายชั่วโมง
  • ค่าจ้างในวันหยุดสำหรับพนักงานเงินเดือนรายเดือน: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตรารายชั่วโมง (สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน)
  • ค่าล่วงเวลาในวันหยุด: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตรารายชั่วโมง
  • เงินสมทบประกันสังคมจะถูกหักจากค่าจ้างรายเดือนของแต่ละลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนด 5% สำหรับเงินเดือน 15,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท หรือคิดเป็นลูกจ้างจ่ายค่าประกันสังคม 750 บาท และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 750 บาท
  • กฎหมายกำหนดให้นายจ้างนำจ่ายเงินประกันสังคมและเงินสมทบของลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   • หากมีการชำระเงินล่าช้าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2% ต่อเดือน
  • พนักงานในประเทศไทยจะต้องได้รับสลิปเงินเดือนสำหรับแต่ละรอบการจ่าย (สามารถออกเป็นสลิปเงินเดือนทางออนไลน์ได้)
  • นายจ้างต้องเก็บบันทึกการจ่ายเงินเดือนไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 7 ปี

  บริการที่ครอบคลุมในหลายประเทศ

  อินเตอร์ลูป พร้อมให้บริการ EOR ที่ครอบคลุมในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง เรายังมีบริการที่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา ด้วยเช่นกัน

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ประเทศไทย
  • สิงคโปร์
  • มาเลเซีย
  • ฟิลิปปินส์
  • กัมพูชา
  • เวียดนาม
  • ลาว
  • อินโดนีเซีย
  • เมียนมาร์ (พม่า)
  • บรูไน
  • ติมอร์ตะวันออก

  เอเชียใต้

  • อินเดีย
  • ปากีสถาน
  • บังกลาเทศ
  • เนปาล
  • ศรีลังกา
  • มัลดีฟส์

  เอเชียตะวันออก

  • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  • ไต้หวัน