สิทธิประโยชน์

เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม

BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ดังนี้

กลุ่มกิจการที่ได้รัสิทธิประโยชน์พื้นฐาน

แบ่งตามประเภทกิจการเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน

สิทธิและประโยชน์พื้นฐานเมื่อได้รับ BOI แบ่งตามประเภทกิจการออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน

สิทธิและประโยชน์พื้นฐานเมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุน แบ่งตามประเภทกิจการออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce