เกณฑ์คะแนนการคำนวณ
ความเป็นไปได้การยื่นขอ (BOI)

BOI criteria success rate

เกณฑ์คะแนนการคำนวณความเป็นไปได้การยื่นขอ (BOI)

BOI criteria success rate

เกณฑ์คะแนนความน่าจะเป็นในการได้รับการส่งเสริม BOI

ลำดับช่วงเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ของเครื่องคำนวณ BOI นี้เป็นผลคะแนนโดยคร่าว การคาดคะเนนี้อ้างอิงตามเงื่อนไขคุณสมบัติการให้การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) ในประเทศไทย โดยผลลัพธ์นี้มิใช่ผลสิ้นสุดจาก BOI ใด ๆ ทั้งสิ้น

Design
0 %

ช่วงคะแนน 0 – 30%​ หมายความว่า ธุรกิจของท่านมีความเป็นไปได้ “ต่ำมาก” ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องจากกิจการของท่านไม่อยู่ในหมวดกิจการ และ/หรือ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ BOI ให้การส่งเสริม 

Digital Marketing
30 %

ช่วงคะแนน 30 – 50%​ หมายความว่า ธุรกิจของท่านมีความเป็นไปได้ “ค่อนข้างต่ำ” ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องจากกิจการของท่านอาจไม่อยู่ในหมวดกิจการ และ/หรือ อาจไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ BOI ให้การส่งเสริม

Design
50 %

ช่วงคะแนน 50 – 80%​ หมายความว่า ธุรกิจของท่านมีความเป็นไปได้ “ค่อนข้างสูง” ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องจากกิจการของท่านอาจอยู่ในหมวดกิจการ และ/หรือ อาจตรงตามเงื่อนไขที่ BOI ให้การส่งเสริม

Digital Marketing
80 %

ช่วงคะแนน 80 – 100%​ หมายความว่า ธุรกิจของท่านมีความเป็นไปได้ “สูง” ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนื่องจากกิจการของตรงตามหมวดกิจการ และ/หรือ ตรงตามเงื่อนไขที่ BOI ให้การส่งเสริม

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360 อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce