human resource

EMPLOYER OF RECORD (EOR)

INERLOOP เข้าใจเสมอว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่พร้อมจัดตั้งบริษัทหรือธุรกิจของท่านในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ความยุ่งยากในตัวบทกฎหมาย หรือความพร้อมของนโยบายและแผนการตลาดของบริษัทในการลุยตลาดต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อจำกัดที่บริษัทต้องเผชิญ เมื่อต้องการขยายตลาดออกสู่ประเทศต่าง ๆ

เราจึงมีบริการ Employer of Record ซึ่งบริษัทเราจะให้บริการในฐานะตัวแทนนายจ้างแก่พนักงานของท่าน บริการของเราจึงครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านที่นายจ้างจำเป็นต้องดูแล ทั้งการจัดการงานบัญชีและเงินเดือนพนักงาน ดูแลและยื่นภาษีเงินเดือน งานด้านประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ที่ต้องการมอบให้แก่พนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านสามารถจ้างบุคลากรผ่านทางบริษัทเราในประเทศต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทได้คนที่ใช่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทของท่านในต่างประเทศให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องใช้ Employer of Record?

หากคุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ และต้องการที่จะมุ่งเน้นอยู่กับธุรกิจหลักของคุณ โดยไม่มีเวลาที่จะจัดการกับเรื่องพนักงาน ทั้งด้านเอกสาร และเรื่องการดำเนินงานทางกฎหมายต่าง ๆ ในการจ้างพนักงานของคุณ

หรือแม้แต่บริษัทของคุณอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วคุณต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ประเทศอื่น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือแม้แต่การทำงานแบบ Remote working อินเตอร์ลูปเราก็มีบริการ Employer of Record (EOR) ที่จะมาคอยช่วยคุณจัดการปัญหาความยุ่งยากของการจ้างงาน

บริการ Employer of Record คือบริการจ้างงานมืออาชีพ โดยจะมีองค์กรตัวกลางเพื่อช่วยเหลือคุณในการจ้างพนักงงาน ทั้งทางด้านเอกสาร สัญญา วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เพื่อที่จะช่วยคุณให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเวลา โดยบริการนี้จะมีข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน ระหว่างนายจ้ายกับองค์กรตัวกลาง

บริการที่ครอบคลุมในหลายประเทศ

อินเตอร์ลูป พร้อมให้บริการ EOR ที่ครอบคลุมในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อีกทั้ง เรายังมีบริการที่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา ด้วยเช่นกัน

บริการด้าน Employee of Record (EOR)

การคัดเลือกผู้สมัครงานและรับเข้าทำงาน

การจัดเตรียมสัญญาจ้างงาน

กระบวนการสร้างความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Onboarding of Contractors)

การจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน (Full payroll management) รวมถึงการยื่นภาษีและประกันสังคม

การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน

1. การคัดเลือกผู้สมัครงานและรับเข้าทำงาน

2. การจัดเตรียมสัญญาจ้างงาน

3. กระบวนการสร้างความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Onboarding of Contractors)

4. การจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน (Full payroll management) รวมถึงการยื่นภาษีและประกันสังคม

5. การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน

เราพร้อมช่วยทำลายกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ตลาดใหม่และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
อีเมล : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
อีเมล : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce