สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI

BOI ได้ให้การสนับสนุนกิจการในประเทศไทย โดยแบ่งสิทธิสิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่แต่ละกิจการจะได้รับ ตามประเภทอุตสาหกรรม ออกเป็นจำนวน 8 กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มอุตสาหกรรม A1

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทำ R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรม A2

กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

กลุ่มอุตสาหกรรม A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

กลุ่มอุตสาหกรรม A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้ แก่ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มอุตสาหกรรม B1

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำคัญต่อ ห่วงโซ่มูลค่า

กลุ่มอุตสาหกรรม B2

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำคัญต่อ ห่วงโซ่มูลค่า

กลุ่มกิจการสนับสนุน

กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ซึ่งมีความร่วมมือตามเป้าหมายที่กำหนด

หมวด 8

หมวดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม A1

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทำ R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรม A2

กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

กลุ่มอุตสาหกรรม A3

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

กลุ่มอุตสาหกรรม A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้ แก่ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มอุตสาหกรรม B1

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำคัญต่อ ห่วงโซ่มูลค่า

กลุ่มอุตสาหกรรม B2

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสำคัญต่อ ห่วงโซ่มูลค่า

กลุ่มกิจการสนับสนุน

กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ซึ่งมีความร่วมมือตามเป้าหมายที่กำหนด

หมวด 8

หมวดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360 อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce