iconcoporations

บริการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

One-Stop Service Center for BOI Application

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม   และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม

BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ซึ่งหากธุรกิจของท่านอยู่ในหมวดที่ได้รับการส่งเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้

agriculture and agricultural product icon

เกษตรกรรมและผลิตผลทางเกษตร

metal product, machinery and transport equipment icon

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

mining, ceramics and basic metals icon

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

light industry icon

อุตสาหกรรมเบา

electronic industry and electric appliances icon

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

chemicals, paper and plastic icon

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

services and public utilities icon

กิจการบริการและสาธรณูปโภค

technology and innovation development

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI​

dollor sign - interoop

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี​

foreign ownership icon

อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%​

businesss advisory icon

อนุญาตให้จ้างช่างฝีมือ/ผู้ชํานาญการต่างชาติ​

ability to own land icon

อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน​

raw materials used in r&d icon​

ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยพัฒนา​

tax waiver on importation of machinery​​​ icon

ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร​

ทำไมต้องเรา?

เราขอรับประกันบริษัทที่ตรงตามคุณสมบัติ ที่ต้องการรับการส่งเสริมการลงทุน ผ่านทั้งหมดแน่นอน

ทางเรามีบริการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทท่านว่า ผ่านหลักเกณฑ์การขอเข้า BOI หรือไม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยินดีที่จะเปิดเผยค่าบริการทั้งหมดตามจริง ไม่มีแอบแฝง หรือเสียค่าใช้นอกเหนือทั้งสิ้น

บริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับบริษํทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย หรือกรณีอื่น ๆ ที่ต้องการเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

พนักงานของเราพูดได้หลายภาษา ทั้งไทย จีน และอังกฤษ เพื่อเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

customer reviews

ประสบการณ์จากลูกค้า

ทีมงานของอินเตอร์ลูปทุกคนให้ความทุ่มเทอย่างมากตลอดโครงการการยื่นขอ BOI ของเรา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ พวกเราประทับใจกับบริการของพวกเขามาก
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย พี ดี เคมีคอล จำกัด
ทีมงานของอินเตอร์ลูปมีประสิทธิภาพมาก พวกเขาทำให้ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจของเราเป็นเรื่องง่าย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จำกัด
ทีมงานของอินเตอร์ลูปใส่ใจทุกรายละเอียดมาก และพวกเขายังคอยดูแลทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยที่พวกเราไม่ต้องกังวลใดใดเลย ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังสามารถตอบคำถามเราได้ทั้งหมดด้วยบริการของทีมที่น่าอัศจรรย์ ขอบคุณมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mayflower Japanese Restaurant
ที่อินเตอร์ลูป มีการทำงานและดำเนินการด้วยความละเอียดและรอบคอบ คุณภาพเต็มเปี่ยม และที่สำคัญราคายังคุ้มค่ากับคุณภาพมาก ๆ คอยดูแลโปรเจคตลอดจนสำเร็จ
ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ
บริษัทอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเกม
right-quotation-mark2

โปรเจคตัวอย่าง

Cartrack

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ความต้องการของลูกค้ารายนี้ คือ เป็นนักลงทุนที่สามารถเป็นเจ้าของได้ 100% ทางทีมงาน Interloop จึงได้ดำเนินการใช้สิทธิ์ BOI ภายใต้หมวด 5.7.2 ซอฟต์แวร์องค์กร 

ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า คือ ระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์ด้วยดาวเทียมที่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ โดยมีฟังก์ชันการทํางานรวมทั้งการวางตําแหน่งปัจจุบันและพฤติกรรมของยานพาหนะ

ประโยชน์บางประการในการใช้สิทธิ์ BOI ที่ทางบริษัทลูกค้าได้รับ ประกอบไปด้วย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี, นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ 100%, ได้รับการอนุมัติวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work permit) 

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด

โครงการของทาง บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้คะแนนเครดิต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตของผู้รับเหมารายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ ได้แก่ ธนาคาร และ สถาบันทางการเงิน ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการรายย่อย 

สำหรับบริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ กําหนดให้บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จากต่างประเทศซึ่งทีมงาน Interloop ให้ความช่วยเหลือในด้านของการสมัคร ภายใต้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภท 5.9 ของ BOI และ

ประโยชน์บางประการในการใช้สิทธิ์ BOI ที่ทางบริษัทลูกค้าได้รับ ประกอบไปด้วย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี, นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ 100%, ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าด้านฮาร์ดแวร์

บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด

โครงการของทาง บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด คือ การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้คะแนนเครดิต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตของผู้รับเหมารายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ ได้แก่ ธนาคาร และ สถาบันทางการเงิน ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการรายย่อย 

สำหรับบริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ กําหนดให้บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จากต่างประเทศซึ่งทีมงาน Interloop ให้ความช่วยเหลือในด้านของการสมัคร ภายใต้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภท 5.9 ของ BOI และ

ประโยชน์บางประการในการใช้สิทธิ์ BOI ที่ทางบริษัทลูกค้าได้รับ ประกอบไปด้วย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี, นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้ 100%, ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าด้านฮาร์ดแวร

บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด

บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีอวกาศของไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือในการระดมทุน ความรู้ และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จากองค์กรเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำของโลกโดยมีเป้าหมายที่จะริเริ่มและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและเศรษฐกิจด้านอวกาศในประเทศไทย

ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่มีขีดจำกัด บนพื้นฐานของอวกาศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สำคัญ อัสโตรเบอร์รี่ ได้รับถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีด้านอวกาศมาจาก Intelligent Space System Laboratory (N Lab) โดยตรงจากศาสตราจารย์ ดร. ชินอิจิ นากาสึกะ หนึ่งในผู้ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด และ Intelligent Space System Laboratory (N Lab) ของญี่ปุ่น

นี่คือสิ่งที่ทีมงาน Interloop ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในด้านของการประสานงานไปยังหลายหน่วยงาน และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะ แม้แต่หน่วยงาน BOI เองก็ยังไม่เคยพบมาก่อน กรณีนี้เป็นแบบอย่างสําหรับการใช้ BOI ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะ และทางเราได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360 อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce