fbpx
iconcoporations

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

One-Stop Service Center for BOI Application

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนสำหรับคนต่างชาติมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงยกระดับบริษัทไทยให้มีมาตราฐานและนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม   และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริม

BOI แบ่งบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมออกเป็น 8 หมวดใหญ่ ซึ่งหากธุรกิจของท่านอยู่ในหมวดที่ได้รับการส่งเสริม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ค่ะ

เกษตรกรรมและผลิตผลทางเกษตร

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

กิจการบริการและสาธรณูปโภค

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI​

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี​

อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%​

อนุญาตให้จ้างช่างฝีมือ/ผู้ชํานาญการต่างชาติ​

อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน​

ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยพัฒนา​

ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร​

โปรเจกต์ตัวอย่าง

Cartrack

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ GPS ติดตามยานพาหนะและการขนส่ง ด้วยความต้องการที่จะขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ทีมงาน Interloop จึงดำเนินการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI แก่ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทสามารถถือหุ้นต่างชาติ 100% ได้ และยังสามารถใช้สิทธิ์ BOI เพื่อขอ VISA และ Work Permit จ้างงานชาวต่างชาติ รวมถึงได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล โดยไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลถึง 5 ปีเต็ม

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360 อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce